Augustijns Historisch Instituut

Goed onderwijs

Goed onderwijs : Christendom voor beginners [De catechizandis rudibus] / Aurelius Augustinus ; ingeleid, bezorgd en vertaald door Vincent Hunink en Hans van Reisen. – 4de druk. Eindhoven: Damon, 2018. 130 p. – ISBN: : 978 94 6340-140-1 (1ste druk 2008). – Pb (zonder Latijnse tekst) Ook verkrijgbaar op het Augustijns Instituut – Studiesecretariaat.

Wat moet je beginners vertellen over de christelijke leer? Hoe houd je er zelf plezier in, ook al moet je iets voor de honderdste keer uitleggen? Kortom, hoe geef je goed en inspirerend onderwijs, zonder zelf je motivatie kwijt te raken? In zijn geschrift De catechizandis rudibus geeft Augustinus (354-430) antwoorden op deze vragen. Hij schreef het boek op verzoek van een bekende uit Carthago, en het is direct gericht op de dagelijkse praktijk. Allereerst gaat Augustinus in op didactische punten. Hij benadrukt de manieren waarop een docent zijn eigen blijmoedigheid op peil kan houden. Vervolgens geeft hij een model-uiteenzetting van de christelijke leer en de hoofdpunten uit de bijbel. Aan het slot volgt nog een tweede samenvatting daarvan in slechts enkele bladzijden.
Veel van wat Augustinus in dit boek beschrijft is nog steeds van belang en in onze tijd toepasbaar voor iedereen die goed onderwijs wil geven. In het huidige onderwijsdebat krijgt het zelfs een verrassend actuele betekenis. De wijsheid van de vroege kerkvader kan ook voor moderne mensen een steun zijn. En de samenvattingen van de christelijke leer zijn minstens nuttig voor wie daarvan eigenlijk niet heel goed op de hoogte is.

In de 1ste, 2de en 3de druk is de vertaling afgedrukt naast de originele, Latijnse tekst. Vanaf de 4de druk ontbreekt de Latijnse tekst. 

INHOUD (tm 3de druk met Latijnse paralleltekst) 

INLEIDING:
  Aankomend leraar
  Deogratias, een bezorgde leraar
  Augustinus, een ervaren voorganger
  Geloofsvorming in de vroege kerk
  Goed onderwijs: christendom voor beginners
  Achtergronden
  Waarde en invloed
  Tekst en vertaling
  Bibliografie
    1. Latijnse tekstuitgaven
    2. Vertalingen
        a. Nederlandse vertalingen (chronologisch)
        b. buitenlandse vertalingen (op taal, chronologie en vertaler) 
            Duits , Engels, Frans, Italiaans, Spaans
   3. Achtergrondliteratuur
VERTALING: Goed onderwijs (Latijn – Nederlands)
  Voorwoord (1-4)
  1. Goed onderwijs geven: 
     Het verhaal vertellen (paragraaf 5-10) 
     Instructie en bemoediging per doelgroep (paragraaf 11-13)
     Blijmoedig doceren (paragraaf 14-22)
  2. Praktische inleiding in het christendom:
      Verschillende doelgroepen (par. 23-24)
         Modelbetoog (par. 24-49):
             De juiste motivatie ( par. 24-27)
             Rondgang door het Oude Testament (par. 28-39)
             Rondgang door het Nieuwe Testament (par. 39-49)
      Verdere instructie (par. 50)
  3. Het christendom in een kwartier:
      Aanleiding (par. 51)
      Verkort modelbetoog: kern van de leer (par. 52-55)
Register op bijbelteksten
Over de vertalers