Augustijns Historisch Instituut

Gelukkig leven [luister cd]

Gelukkig leven : zeven preken van Augustinus [cd-rom] / Aurelius Augustinus ; vertaald en voorgelezen door Anke Tigchelaar, Annemarie Six-Wienen, Joost van Neer, Vincent Hunink ; ingeleid door Hans van Reisen. – ISBN cd-rom: 978-90-5573887-8 . – € 12,90
Ook verkrijgbaar op het Augustijns Instituut – Studiesecretariaat.

Zeven preken van Augustinus, voorgelezen door de vertalers zelf. Een uniek project in samenwerking met uitgeverij Damon.

Bijna veertig jaar lang heeft Augustinus in het Noord-Afrikaanse Hippo Regius de geloofsgemeenschap als predikant gediend. Rond het jaar 400 kwamen mensen van heinde en verre om de woorden van de befaamde bisschop te horen of in opdracht in snelschrift op te tekenen. Zo zijn ongeveer zeshonderd preken van Augustinus bewaard gebleven. Daarvan zijn er in de afgelopen jaren vele in het Nederlands vertaald.
Op deze cd zijn zeven preken te beluisteren. Elke preek duurt zo’n tien minuten. Aan bijna elke preek gaat een stukje bijbeltekst vooraf. Zo’n evangeliepassage vormt dan de aanleiding voor de betreffende preek. De lezing ervan helpt om de preek te begrijpen.  Bijbelteksten en preken worden voorgelezen door verschillende vertalers. Bij hun werk om de Latijnse teksten in het Nederlands om te zetten hebben zij erop gelet dat de vertalingen geschikt zijn om te worden voorgelezen.
In deze preken is Augustinus te beluisteren als een betrokken pastor, een creatief bijbeluitlegger en een diepzinnig theoloog. Als geen ander uit de vijfde eeuw heeft hij zich ingespannen om de rijkdom van bijbelse geschriften en liturgische thema’s voor allerlei mensen toegankelijk te maken en hen te helpen zoeken naar een gelukkig leven.
De voorgelezen evangeliefragmenten zijn grotendeels ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling maar op enkele onderdelen aangepast aan de vertaling van de Latijnse Bijbel zoals Augustinus die las.

INHOUD
1.   evangelietekst: Mt 11,28-30 (gelezen door Anke Tigchelaar) en sermo 70 : In de beproeving het einde (gelezen door Joost van Neer) uit: Van aangezicht tot aangezicht: preken over teksten uit het evangelie volgens Matteüs. –
2.   evangelietekst: Joh 1,1-3 (gelezen door Vincent Hunink) en sermo 120 : Het Woord aan het woord (gelezen door Annemarie Six – Wienen) uit: De weg komt naar u toe: preken over teksten uit het Johannesevangelie. –
3.   evangelietekst: Mt 19,16-17 (gelezen door Joost van Neer) en sermo 84 : Gelukkig leven (gelezen door Anke Tigchelaar) uit: Van aangezicht tot aangezicht. –
4.   evangelietekst: Lc 16,19-31 (gelezen door Joost van Neer) en sermo 367 : Stuur vast iets vooruit (gelezen door Annemarie Six – Wienen) uit : Als korrels tussen kaf. –
5.   evangelietekst: Lc 10,38-42 (gelezen door Anke Tigchelaar) en sermo 104 : Hollen of stilstaan (gelezen door Vincent Hunink) uit : Als korrels tussen kaf. –
6.   evangelietekst Mt 7,6-8 (gelezen door Joost van Neer) en sermo 60A : Vrouw, groot is uw geloof (gelezen door Anke Tigchelaar) uit : Van aangezicht tot aangezicht. –
7.   evangelietekst: Joh 20,19-23 (gelezen door Annemarie Six – Wienen) en sermo 247 : Door dichte deuren (gelezen door Joost van Neer) uit : Als licht in het hart: preken voor het liturgisch jaar.