Augustijns Historisch Instituut

Over de Drie-eenheid

Over de Drie-eenheid [ De trinitate] / Augustinus van Hippo ; vertaald en ingeleid door T.J. van Bavel. – Peeters, 2005. – 483 p. – ISBN : 90-429-1584-6. – Met index op bijbelcitaten en trefwoorden. Prijs destijds € 28,-
Uitverkocht.

De trinitate rekent men met de Confessiones en De civitate Dei tot de belangrijkste werken van Augustinus. Nu is zijn werk over de Triniteit in een Nederlandse vertaling beschikbaar. De verhelderende inleiding biedt de lezer houvast bij dit, ook voor Augustinus, moeilijke onderwerp.

INHOUD
Inleiding
Retractationes II,15 over De trinitate

 1. Het belang van De trinitate onder de werken van Augustinus
 2. Eigen karakter van dit werk
 3. Stijl van De trinitate
 4. Aard van De trinitate
 5. Chronologie van De trinitate
 6. De achtergrond: het arianisme
 7. Het beeld van God
 8. Zelfkennis en zelfervaring
 9. Onbegrijpbaarheid en onuitspreekbaarheid van het mysterie
 10. Begrippen
 11. Schriftekst
 12. Enkele technische gegevens
  Tekst Over de Triniteit
  Boeken 1 tm 15
  Aantekeningen en noten
  Index van Schrifteksten
  Analytische index