Augustijns Historisch Instituut

Psalm tegen de donatisten

Psalm tegen de donatisten [Psalmus contra partem Donati] / Aurelius Augustinus ; bezorgd, vertaald en toegelicht door Vincent Hunink. – Budel: Damon, 2005. – 94 p. – ISBN : 90-5573-640-6. – € 12,90
Ook verkrijgbaar op het Augustijns Instituut – afd. studie

Augustinus heeft veel energie besteed aan de weerlegging van ketterijen. De donatisten, volgelingen van de afgescheiden bisschop Donatus, vormden wel een van zijn meest hardnekkige tegenstanders. Deze christelijke fundamentalisten uit Noord-Afrika bepleitten een volledig zuivere kerk zonder compromissen. Zij wilden geen banden met de kerk van Rome en de Romeinse overheid. Augustinus vatte de strijd tegen hen op en ging daarbij ongebruikelijke middelen niet uit de weg. Met het lange gedicht Psalm tegen de donatisten geeft hij zijn eigen kerkgangers een middel in handen om zelf de donatisten van repliek te dienen. Het gedicht is geschreven in eenvoudig Latijn, ontdaan van alle franje: het hele kerkvolk moest de zaak kunnen begrijpen. Dit unieke gedicht krijgt meestal weinig aandacht. Klassiek geschoolde geleerden vinden de volkse tekst de erudiete kerkvader haast onwaardig. Augustinus blijkt ook hier al zijn talenten als redenaar en schrijver in te zetten voor de “goede zaak”.
De Psalmus contra partem Donati neemt een bijzondere plaats in binnen de geschiedenis van de Europese poëzie. Het is namelijk een unieke getuigenis van de ontwikkeling naar de ritmische Latijnse poëzie van de middeleeuwen.

INHOUD
Inleiding
Augustini Psalmus contra partem Donati [Latijnse tekst]
Augustinus Psalm tegen de Donatisten [vertaling]
Toelichting
Over tekst en vertaling
Literatuur