Augustijns Historisch Instituut

Regel van Augustinus

De regel van Augustinus /  ingeleid door Kees Fens ; vertaald door Vincent Hunink. – Amsterdam : Athenaeum [etc.], 2005. – 61 p. – ISBN : 90-253-0212-2.- € 9,95

Uitverkocht. Beschikbaar als e-book voor smartphone of tablet. Zie hiervoor de website van Vincent Hunink: info Regel Augustinus-vertaling

De Regel van Augustinus staat aan de basis van het westelijke kloosterleven. Al in 397 stelde Augustinus voor zijn gemeenschap van clerici het Praeceptum samen, een reeks voorschriften rondom kernvragen van het gezamenlijk leven: waarop is dat leven gericht? Hoe moet je met elkaar en elkaars zwakheden omgaan: Wat mag van een leiding worden verwacht?
Deze tekst is overgeleverd in een mannelijke (Praeceptum) en een vrouwelijke versie (Regularis informatio). Daarnaast is nog de Ordo monasterii overgeleverd, een meer praktische tekst met huisregels voor het klooster. Als derde tekst die genoemd wordt rond het ontstaan van de Regel van Augustinus is de Obiurgatio, een brieffragment (Ep.3, 1-4) waarin Augustinus een vrouwencommunauteit berispt.
Deze drie belangrijke bronteksten zijn in deze uitgave gebundeld. De Regel werd een belangrijke bron voor de zesde eeuwse Regel van Benedictus. De Regel is bovenal een inspirerende tekst en een sleutel tot het oeuvre van Augustinus. De nieuwe vertaling is nadrukkelijk bedoeld voor een niet-Augustijns, niet monastiek, maar algemeen literair publiek.