Augustijns Historisch Instituut

Over het gelukkige leven

Over het gelukkige leven [ De beata vita] / Augustinus; bezorgd, vertaald en van een inleiding en verklarende noten voorzien door dr. Rein Ferwerda. – Kampen: Agora, 2003. – 122 p. Hb. – ISBN: 90-3910881-1
Uitverkocht

[flaptekst] Hoe vind je het ware geluk in je leven? Over deze tijdloze vraag voerde Augustinus (354-430) een levendig filosofisch gesprek met enkele familieleden en leerlingen. Zijn conclusie: levensgeluk is alleen weggelegd voor wie God heeft leren kennen.
Wat onder meer opvalt in deze boeiende dialoog – gevoerd op Augustinus’ 32e verjaardag in het jaar 386 – is de manier waarop hij het erfgoed van de Grieks-Romeinse filosofie in het christelijk gedachtegoed integreert. Hij geeft blijk van een grote belezenheid en citeert stoïcijnse en neoplatoonse filosofen. Evenals veel Griekse kerkvaders verzoent hij het wijsgerige denken van de Oudheid met het christelijk geloof. Met deze wijze van redeneren, die hij altijd trouw gebleven is, heeft hij een grote invloed gehad op het westerse denken.
Dit boek bewijst dat Augustinus’ worsteling met fundamentele vragen over het menselijk bestaan tot op de dag van vandaag de moeite van het lezen waard is.

INHOUD

Inleiding
  1. Het thema van het gelukkige leven bij schrijvers vóór Augustinus
  2. Het leven van Augustinus
  3. De deelnemers aan het gesprek in Cassiciacum
  4. Kort overzicht van de inhoud van Over het gelukkige leven 
  
5. Kleur, compositie en strekking van Over het gelukkige leven Beknopte bibliografie
Vertaling Over het gelukkige leven 
Heroverwegingen
 [Retractationes 1,2]
De beata vita – Latijnse tekst
Retractationes 1,2
Register van namen