Augustijns Historisch Instituut

Eeuwig geluk

Eeuwig geluk : De passie van de vroeg-christelijke martelaressen Perpetua en Felicitas en drie preken van Augustinus / bezorgd en vertaald door Vincent Hunink, Elisabeth van Ketwich Verschuur en Arie Akkermans ; ingeleid door Toon Bastiaensen. – Zoetermeer : Meinema, 2004. – (Ad Fontes). – 87 p. ; 23 cm. – ISBN: 90-211-4037-3. – € 14,50
Uitverkocht

[flaptekst] Carthago, begin 203 na Chr. Twee jonge,christelijke vrouwen laten zich arresteren: de adellijke Perpetua en de eenvoudige slavin Felicitas. Samen besluiten zij te sterven voor hun geloof. De martelaarsakte die hun verhaal vertelt, is een bijzonder document, vooral door het ingelaste autobiografische gedeelte dat nog door Perpetua zelf is geschreven. De tekst biedt daardoor een unieke mogelijkheid om heel direct iets te laten zien van het vroeg-christelijke vuur van geloof. Daarnaast geeft de tekst een aangrijpend beeld van de terechtstelling van de martelaressen en van hun mannelijke metgezellen. Verder bevat de uitgave drie preken van Augustinus die hij gehouden heeft op de feestdag van de martelaressen. Zij zijn voor hem het symbool voor eeuwig geluk.

INHOUD
Inleiding
Passio Sanctarum Perpetuae et Felicitatis =
Het lijdensverhaal van Perpetua en Felicitas
(Paralleltekst Latijn – Nederlands)
Augustinus
Sermo 280
Sermo 281
Sermo 282
(Paralleltekst Latijn – Nederlands)
Verantwoording