Augustijns Historisch Instituut

Belijdenissen – tekstkeuze

Belijdenissen / Augustinus ; tekstkeuze en inleiding [door] Carolinne White ; vertaling [uit het Latijn door] Joost van Neer, Wim Sleddens en Anke Tigchelaar. – Baarn: Ten Have, 2001. – 93 p.: ill. – ISBN : 90-259-5249-6. –
Uitverkocht 

Keuze van 37 fragmenten uit de Belijdenissen [Confessiones]. De teksten worden omlijst door 17 illustraties uit de middeleeuwse handschriftenverzameling van de British Library in Londen.

INHOUD:

Inleiding
Op zoek naar God (Confessiones boek 1,par.1)

Waar bent u, mijn God? (1,4-5)

Het kind dat ik was (1,30-31)
Een onrustige jeugd (2, 1-2)
Ik steel peren (2, 8-9)
De diefstal die ik pleegde (2, 12)
In de zonde zoeken we het goede (2, 13-14)
Verliefd op de liefde (3,1)
Mijn geliefde (4,2)
De vreugde van vriendschap (4,7)
In rouw om een vriend (4,9)
De bitterheid van het verlies (4,11)

De tijd heelt alle wonden (4,13)
Het geluk van een bedelaar (6,9)
Seksualiteit en huwelijk (6, 21-22)
Op zoek naar U (7, 11)

Het licht van God (7,16)

De aard van het goede (7, 18 en 21)
Kwaad bestaat niet (7,19)
Wat ís (7,23)

De bekoring van de zonde (8,12)

De heilige Antonius (8,14)

Het verhaal van Ponticianus (8,15)
U confronteert me met mezelf (8, 16-17)
Vrouwe onthouding (8, 19 en 26-27)
Mijn bekering (8, 28-30)
Wie ben ik? (9,1)

Het visioen in Ostia (9,23-25)

Wat is mijn belijdenis waard? (10, 2-3)

Mijn liefde voor u, Heer (10, 8)

Wat betekent herinnering? (10, 26)

Een echt gelukkig leven (10,32-33)
De drang naar bezit (10, 53)

De hang naar kennis (10, 54-55)

De behoefte aan waardering (10,59)
Onderweg naar de waarheid (10, 65)
Uw Goedheid (13,1)

Lijst van illustraties

Verantwoording