Augustijns Historisch Instituut

Zoals het hart verlangt : Preken over de Psalmen

Zoals het hart verlangt: Preken over de psalmen / Augustinus ; vertaald en ingeleid door Martijn Schrama, Wim Sleddens en Hugo de Lil. – (Sleutelteksten in godsdienst en theologie ; 24). – Zoetermeer: Meinema, 2001. – ISBN: 90-211-3793-3.
Uitverkocht.

Bevat de Enarrationes / preken op de psalmen 1, 38, 39, 42, 63, 85, 90.

[flaptekst] Van al Augustinus’ werken is zijn Commentaar op de Psalmen of Enarrationes in Psalmos het omvangrijkste. Misschien is het wel het sterkst onderhevig geweest aan de onrust van zijn tijd. Terwijl de Belijdenissen Augustinus’ weg naar God verhaalt en de Drieëenheid het geheim van god zelf ter sprake brengt, laat zijn Commentaar op de Psalmen de geestelijke geschiedenis van mens en mensheid zien. Zijn psalmencommentaar verschilt nogal van de eerder genoemde werken. Het komt het dichtst bij De stad van God. Je zou het een spirituele uitbreiding daarvan kunnen noemen, een religieuze uitleg van het wereldtoneel met zijn acteurs. Want in Augustinus’ Commentaar op de Psalmen wordt duidelijk dat dwars door de historische verscheidenheid van alle eeuwen heen, in de nieuwe tijd de nieuwe mens steeds zichtbaarder naar voren treedt en steeds hechter wordt opgebouwd: hoofd en ledematen. Christus’ lichaam dat de kerk is.

Dr. Hugo De Lil (1935) doceerde klassieke talen aan de Theologische Faculteit Tillburg. Dr. Martijn Schrama o.s.a. (1944) doceerde patristiek aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht. Hij publiceerde o.a. Augustinus, de binnenkant van zijn denken. Drs. Wim Sleddens o.s.a. was werkzaam als pastor en vertaalde o.a. de Belijdenissen van Augustinus.