Augustijns Historisch Instituut

Het werk van monniken

Het werk van monniken [= De opere monachorum] / Augustinus ; vertaald door Laurens Baas en Vincent Hunink; ingeleid door Paul van Geest. – (Sleutelteksten in godsdienst en theologie ; 26). – Zoetermeer: Meinema, 2002. – ISBN: 90-211-6125-7. pb
Uitverkocht.

[flaptekst] Wanneer mensen veel geestelijke arbeid verrichten, komen ze slecht in hun vel te zitten. Geestelijke inspanning vraagt om lichamelijke ontspanning en omgekeerd. Wie geen belans houdt tussen werken met de handen en werk en met het hoofd, verliest de rust in het innerlijk. Deze problematiek is van alle tijden. Augustinus kreeg rond 400 al te maken met monniken die het niet nodig vonden om met werken hun brood te verdienen. Augustinus hekelde in “De opere monachorum” hun levenswijze, omdat hij ledigheid vreesde. Voor lichamelijke arbeid hoort in de dagindeling ruimte gemaakt te worden. De monnik kan dan zelf in zijn levensonderhoud voorzien en ontspant zich bovendien van geestelijke inspanning. Augstinus toont zich in dit praktische werkje hoe Paulus hem heeft geïnspireerd in zijn ontwikkeling als mens, op zoek naar een balans tussen hoofd en handen.

Drs. Laurens Baas (1925) was leraar klassieke talen aan gymnasia te Vugt en Emmen. Dr. Vincent Hunink (1962) is universitari docent Oudchristelijk Latijn en Grieks aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. dr. Paul van Geest (1964) is hoogleraar Augustijnse Studies aan de Katholieke Universiteit te Utrecht.