Augustijns Historisch Instituut

Staat van ontlediging, staat van gebed

Staat van ontlediging, staat van gebed. De brief aan Proba over het gebed en Het goede van de weduwestaat / Augustinus ; vert. en ingel. door Anne-Marijke Silvius Janssen. – Brugge: Tabor, 1992. – 131 p. – ISBN: 90-6597-016-9. Uitverkocht

Dit werk bevat de vertaling van twee brieven van Augustinus aan de rijke weduwe Proba. De eerste uitgebreide brief (130) gaat over het gebed (geen troostbrief) en is bovenal een persoonlijke brief aan Proba. De tweede brief (131) is een kort en uiterst hoffelijk briefje. Uit de aanhef van het werk Het goede van de weduwestaat blijkt dat dit aan Julia is geadresseerd, de schoondochter van Proba, maar eigenlijk aan iedereen in haar omgeving.

De brieven aan de twee weduwen en Over het goede van de weduwestaat sluiten aan bij Augustinus’ werk Over het goede van het huwelijk (De bono coniugali) en zijn werk Over de maagdelijkheid (De bono virginitate). Hiermee heeft Anne-Marijke Silvius-Janssen Augustinus’ schrijven over de drie levensstaten vertaald: huwelijk, weduwnaarschap en maagdelijkheid.

De inleiding bevat een uitvoerig commentaar op de brieven: de vrouwen Proba en Julia, het onderwerp en doel van de brieven, het beoogde publiek en het tijdeigen waarin Augustinus deze brieven schreef. Met literatuurverwijzingen.

INHOUD
Inleiding                                           5-47
Brief 130 aan Proba over het gebed    50-80
Brief 131 aan Proba en Julia               80-82
Over het goede van de weduwestaat   83-125