Augustijns Historisch Instituut

Het goede van het huwelijk

Het goede van het huwelijk / Augustinus ; vert. en ingel. door Anne-Marijke Silvius-Janssen. – Brugge: Tabor, 1985. 94. p. – ISBN 90-6597-232-3

Dit werk is door Augustinus geschreven als een ‘strijdschrift’ in het debat dat eind 4de eeuw woedde over de waarde van het huwelijk ten opzichte van het celibataire leven. Dit werk is de pendant van De maagdelijkheid. De totale toewijding aan God. Beide werken vormen één geheel.

Men kan verwachten dat er tijdgebonden elementen in zitten en tegelijkertijd kan de lezer wanneer hij teruggraaft naar het fundament van onze kerkelijke huwelijksmoraal ontdekken dat het nog net zo gaaf en stevig is als toen. In dit werk vinden we een vurige Godgerichtheid en een gloedvolle spiritualiteit. Het is met name zijn spiritualiteit van het huwelijk, zijn toepassing van het mysterie van het mystieke huwelijk tussen Christus en zijn bruid de Kerk, op alle gebieden van het huwelijksleven en Augustinus’ realistische kijk op het menselijk leven, dat inspirerend heeft gewerkt op de visie op het huwelijk tijdens het Tweede Vaticaans Concilie. 

INHOUD
inleiding                                5-37
Het goede van het huwelijk    38-90
Inhoudsopgave                      92-94