Augustijns Historisch Instituut

Publicatielijst Augustinusdag

2020 Leiderschap in tijden van crisis. Hemel! Wat een mogelijkheden?

 • Lamberigts, Mathijs – Een wereld vol onrust
 • van Geest, Paul – De leider als herder?
 • Bouwman, Kitty – Het vrouwelijke leiderschap in tijden van crisis
 • Zweers, Gerben – Leiderschap in crisis
 • Dupont, Anthony – Doctor Humilitatis

Te koop in het Augustijns Historisch Instituut, 10 EUR

2019 Augustinus’ HARTelijke wijsheid voor vandaag.

 • Claes, Martin – Augustinus’ levende hart van vlees
 • Zweers, Gerben – Zuiver je hart en niet je kleren
 • Dewaele, Cis – Over Sint-Augustinus en de straathoekwerker
 • Desmet, Anne – COMPAZ : een hartelijk eigentijds project ingebed in de Augustijnse spiritualiteit

Te koop in het Augustijns Historisch Instituut, 10 EUR

2018 Genade, een ouderwets concept of leven gevende realiteit?

 • Versteegen, Trees – Geleefde genade. Ervaringen van genade van katholieke vrouwen, met een knipoog naar de gratia cooperans
 • Dupont, Anthony – Het leven zoals het is. Genade volgens de eigen ervaringen en theologische reflecties van Augustinus van Hippo
 • Geybels, Hans – Kunst en genade
 • de Bakker, Bart – Als vrije mensen onder de genade

Te koop in het Augustijns Historisch Instituut, 10 EUR

2017 De weg met Augustinus

 • Quicke, Gabriel – “Zo gaan wij samen de weg van de liefde”
 • Devogelaere, Carine – De weg koos jou
 • Vanderhaegen, Bert – Met Augustinus als tochtgenoot in het ziekenhuispastoraat
 • De Volder, Jan – De weg van de migrant in het licht van Augustinus

Te koop in het Augustijns Historisch Instituut, 10 EUR

2016 Leven in gemeenschap met Augustinus. Gemeenschappen toen en nu

 • Walraet, Pierre-Paul – “In één huis samenleven, dat doet deugd…”
 • Maas, Marie Madeleine – Augustinessen van klooster Casella: de handen uit de mouwen (en het hart in God)
 • Pulinckx, Liesbeth – Op welke manier is het gemeenschapsdenken nog aanwezig binnen Kerk en samenleving vandaag
 • De Witte, Pieter – Een buitengewone gemeenschap binnen de muren

Te koop in het Augustijns Historisch Instituut, 10 EUR

[Omdat we in 2015 startten met de samenwerking met het toenmalige Academisch Centrum voor Praktische Theologie, verschoof de studiedag van november naar mei. En we dachten dat 6 maand te snel was om opnieuw een dag te organiseren. Vandaar dat de volgende studiedag niet in 2015 maar in 2016 viel]

2014 Woelige tijden. Augustinus’ antwoord en het onze

 • Lamberigts, Mathijs – Augustinus, gelovige en bisschop in een woelige tijd.
 • Geybels, Hans – Augustinus en de dagelijkse religieuze cultuur.
 • Verstricht, Lea – Het woelige individu en zijn verhaal. Het belang van het autobiografisch verhaal in chaotische tijden.

Te koop in het Augustijns Historisch Instituut, 7,50 EUR.

2013 Geloven bij en met Augustinus

 • Walraet osc, Pierre-Paul – Augustinus van Hippo, leermeester in het geloof.
 • Van Egmond, Bart – Rechtvaardiging door het geloof in Augustinus’ commentaar op Galaten (394/95).
 • Desmidt, Isabelle – Leerling zijn met Augustinus.

Te koop in het Augustijns Historisch Instituut, 7,50 EUR.

2012 Augustinus over het Gelukkige Leven

 • Van Riel, Gerd – Geluk als streven naar wijsheid.
 • Slingerland, Monic – Streven naar iets dat ons overkomt.
 • Cornette, Katrien – In balans.
 • Dupont, Anthony & Walraet osc, Pierre-Paul – Augustinus over het hart als de kern van het menselijk geluk.

Te koop in het Augustijns Historisch Instituut, 7,50 EUR.

2011 Augustinus. Minnaar van schoonheid

 • Sleddens osa, Wim – Augustinus en schoonheid.
 • Walraet osc, Pierre-Paul – Laat heb ik u liefgekregen, o schoonheid.
 • Christiaens, Jan – Onmisbaar, maar niet ongevaarlijk.

Te koop in het Augustijns Historisch Instituut, 7,50 EUR.

2010 Dienaars voor elkaar. Augustinus als pastor

 • Van Wonterghem crss, Kristina & Bruning osa, Bernard – 25 jaar studiedagen van Augustinus.
 • Lamberigts, Mathijs – Augustinus over de zorg voor de gemeenschap.
 • Danneels, Godfriend Kard. – De Herder.
 • Grommen, Ria – Als liefde je leven draagt.
 • Dupont, Anthony – De pelagiaanse controverse voor ‘amateurtheologen’.

Te koop in het Augustijns Historisch Instituut, 5 EUR.

2009 De kracht van Gods Woord. Augustinus als predikant

 • Partoens, Gert – Een beknopte inleiding tot de preken van Augustinus.
 • Van Neer, Joost – Augustinus als predikant.
 • Smalbrugge, Matthias – Preken. God zoeken of spreken bij monde van God?
 • Dupont, Anthony – ‘Als een kubus standvastig in het geloof’.
 • Verschoren, Marleen – Perpetua en Felicitas.

Te koop in het Augustijns Historisch Instituut, 5 EUR.

2008 Geloof en politiek. Stad van God en stad van mensen

 • Bruning osa, Bernard – Politiek en religie in Augustinus.
 • Van Rompuy, Herman – Augustinus: gisteren en vandaag.
 • Dupont, Anthony – Augustinus’ concrete omgang met politiek.
 • Walraet osc, Pierre-Paul – Religieuzen op weg naar God.

Te koop in het Augustijns Historisch Instituut, 5 EUR.

2007 Augustinus te Rome en Ostia. Een reisverhaal

 • Van Wonterghem crss, Kristina & Vermeulen ursuline, Emmy – In het voetspoor van Augustinus te Rome en te Ostia (deel I en II).
 • Dupont, Anthony – De Ostia-ervaring bij Augustinus en zijn moeder Monnica.

2006 Gemeenschap van goederen. Augustinus in confrontatie met het heden

 • Walraet osc, Pierre-Paul – ‘Zorg ervoor dat alles onder u gemeenschappelijk is’.
 • Beke, Wouter – Gemeenschap van goederen in een liberale samenleving.
 • Dupont, Anthony – Melania de Jongere, een sterke vrouw.

2005 Oorlog en vrede. Augustinus in confrontatie met het heden

 • Bruning osa, Bernard – Oorlog en vrede bij Augustinus.
 • Moreels, Réginald – Oorlog en vrede in deze tijd.
 • Dupont, Anthony – Religieuze verdraagzaamheid bij Augustinus.
 • Dupont, Anthony – Christus Medicus. De genezing van de mens door de arts Christus in de preken van Augustinus.

Te koop in het Augustijns Historisch Instituut, 5 EUR.

2004 Val en opstanding van de vrouw

 • Verschoren, Marleen – Een exclusieve heilsgeschiedenis: Eva, Maria en de Kerk in de visie van Sint-Augustinus.
 • Aerts, Lode – De Kerk als Moeder bij Augustinus.
 • Bruning osa, Bernard – Is er een tegenstelling tussen gemeenschapsleven en actief leven?

Te koop in het Augustijns Historisch Instituut, 5 EUR.

2003 Dood en verrijzenis bij Augustinus

 • Bruning osa, Bernard – De dood: noodzaak en gave.
 • Van Wonterghem crss, Kristina – De Paastijd in Hippo.
 • Vermeulen ursuline, Emmy – Augustinus, Brief 263 (aan Sapida)

Te koop in het Augustijns Historisch Instituut, 5 EUR.

2002 Eucharistie

 • Bruning osa, Bernard – De dynamiek van de eucharistie.
 • Vanhoutte, Koen – Op de brug tussen eucharistie en leven.
 • Augustinus & Van Bavel osa, Tars – Eucharistische preken.

Te koop in het Augustijns Historisch Instituut, 5 EUR.

2001 Augustinus en de vrouw

 • Van Bavel osa, Tarsicius Jan – De vrouw in de visie van Augustinus.
 • Augustinus – Brief 98 (inl. en comm. T.J. van Bavel osa).
 • Augustinus – Preek 9 Over de tien geboden (inl. en comm. T.J. van Bavel osa).

2000 Verlangen. Augustinus en Hildegard van Bingen

 • Van Bavel osa, Tarsicius Jan – Augustinus over verlangen.
 • Verboven, Lucette – Hildegard von Bingen: verlangen naar eenwording.

1999 Mystiek. Augustinus en Hadewijch

 • Van Bavel osa, Tarsicius Jan – Enkele belangrijke teksten van Augustinus over mystiek.
 • Van Bavel osa, Tarsicius Jan – Augustinus en mystieke ervaring.
 • Willaert, Frank – Augustinus en Hadewijch.

1998 De geest bij Augustinus

 • Van Bavel osa, Tarsicius Jan – Het beleven van Gods Geest voor de toekomst volgens Augustinus.
 • Van Wonterghem crss & Vermeulen ursuline, Emmy – Gemeenschap als pelgrimstocht naar God.
 • Bruning osa, Bernard – De val van Rome en zijn religieuze boodschap.

1997 Christus in de ander

 • Van Bavel osa, Tarsicius Jan – God en Christus in de andere arme.
 • Vermeulen ursuline, Emmy & Van Wonterghem crss, Kristina – Christus erkennen in de ander.
 • Lamberigts, Mathijs – Augustinus over de zorg voor de gemeente.

1996 Lof van de schepping

 • Van Bavel osa, Tarsicius Jan – De goedheid en de schoonheid van de schepping bij Augustinus.
 • Vermeulen ursuline, Emmy & Van Wonterghem crss, Kristina – Lof van de schepping.
 • Bruning osa, Bernard – De betrokkenheid van de aardse stad en de stad van God.
 • Van Bavel osa, Tarsicius Jan – Augustinus’ spiritualiteit voor de kerk in de moderne wereld.

1995 Zoek je hart

 • Van Bavel osa, Tarsicius Jan – Hart en innerlijkheid.
 • Vermeulen ursuline, Emmy & Van Wonterghem crss, Kristina – Wegen naar innerlijkheid.
 • Lamberigts, Mathijs – Augustinus en de genadige God.
 • Augustinus – Brief 263 (aan Sapida) (vert. T.J. van Bavel osa).

1994 Christen-zijn : Gods werk – mensenwerk

 • Vanneste, Alfred – Christen-zijn: Gods werk – mensenwerk.
 • Vermeulen ursuline, Emmy & Van Wonterghem crss, Kristina – Christen-zijn: Gods werk – mensenwerk.
 • Lamberigts, Mathijs – Augustinus’ consolationes voor de catecheet.

1993 Augustinus over vrijheid en gebondenheid

 • Van Bavel osa, Tarsicius Jan – Vrijheid en gebondenheid volgens Augustinus.
 • Vermeulen ursuline, Emmy & Van Wonterghem crss, Kristina – Vrijheid en verbondenheid in onze gemeenschappen nu.
 • Verstappen osa, Fred – Augustinuscyclus in San Gimignano.
 • Augustinus – Over de christelijke levensleer (I) (vert. T.J. van Bavel osa).

1992 Augustinus over gemeenschap en vriendschap

 • Van Bavel osa, Tarsicius Jan – Augustinus’ visie op vriendschap.
 • Van Wonterghem crss & Vermeulen ursuline, Emmy – Gemeenschap en vriendschap.
 • Verstappen osa, Fred – San Gimignano: het leven van Augustinus.
 • Lamberigts, Mathijs – Augustinus’ Confessiones: enkele beschouwingen.
 • Bruning osa, Bernard – Vreemd gaan in de aardse stad.

1991 Augustinus over het apostolaat

 • Van Bavel osa, Tarsicius Jan – De kern van Augustinus’ apostolaat.
 • Van Wonterghem crss & Vermeulen ursuline, Emmy – Wij zijn allen tot dienst geroepen.
 • Lamberigts, Mathijs – Enkele beschouwingen over het recente Augustinusonderzoek.

1990 Augustinus over de Kerk

 • Van Bavel osa, Tarsicius Jan – Augustinus over de kerk.
 • Verstappen osa, Fred – Augustinus’ oudste portret.

1989 Het gebed volgens Augustinus

 • Van Bavel osa, Tarsicius Jan – Bidden volgens Augustinus.
 • Van Wonterghem crss – Bidden met Augustinus.