Augustijns Historisch Instituut

Wat betekent de bijbel?

Wat betekent de bijbel? Christelijke sch Hetoling in tekstbegrip en presentatie [ De doctrina christiana] / Augustinus ; ingeleid, vertaald en toegelicht door Jan den Boeft en Ineke Sluiter. – Amsterdam: Ambo = Leuven: Kritak, 1999. – 249 p. Hb. – ISBN: 90-263-1595-3.

Uitverkocht, binnenkort wel beschikbaar als PDF.

[flaptekst] De doctrina christiana genoot grote belangstelling in de Middeleeuwen en beïnvloedde het werk van de humanist Erasmus diepgaand. De huidige belangstelling voor vragen over taal, communicatie en interpretatie maken het werk van Augustinus opnieuw relevant.
     Wat betekent de bijbel (De doctrina christiana) is een van de meest invloedrijke werken van de grote antieke denker  en kerkvader Aurelius Augustinus. Het is het oudste geschrift in de westerse literatuur, dat specifiek gaat over de principes van tekstuitleg. Voor de christenen die hun leven wilden inrichten naar de leer van de bijbel, was een correcte uitleg van die tekst van vitaal belang. Gelden alle voorschriften in de bijbel letterlijk voor ons? Wanneer is een tekst letterlijk, wanneer figuurlijk? Hoe weet je of je interpretatie correct is? En hoe deel je je inzichten met je medechristenen en kun je je eigen kennis overtuigend aan hen overdragen? Augustinus stelt dit soort vragen hier systematisch aan de orde en geeft er heldere antwoorden op. Het is duidelijk dat het om vragen gaat die hun relevantie ook voor onze tijd niet hebben verloren.
     Deze eerste Nederlandse vertaling van De doctrina christiana is van de hand van Jan den Boeft – hoogleraar Latijnse taal en letterkunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam- en Ineke Sluiter –hoogleraar Griekse taal en letterkunde aan de Universiteit Leiden.

INHOUD
Inleiding
  Augustinus
    1. Achtergrond en jeugd
    2. Filosofie, manicheïsme
    3. Neoplatonisme, bekerking
    4. Kerkelijke carrière, donatisten, pelagianen, belangrijkste geschriften De doctrina christiana
    5-15 (Ontstaan, doelgroep, titel, stijl, voornaamste thema’s, analyse, voorgangers: tekstuitleg en retorica, doorwerking, noot op de vertaling, bijbels register, noten, bibliografie)
Vertaling Wat betekent de bijbel?
  Voorwoord
  Boek 1: Realiteiten
  Boek 2: Tekens
  Boek 3: Ht oplossen van meerduidigheid in de Schrift
  Boek 4: presentatie van de ‘realiteiten’
Noten
Index van Bijbelplaatsen
Index van namen