Augustijns Historisch Instituut

Als licht in het hart

Als licht in het hart : Preken voor het liturgisch jaar (1)[sermones de tempore] / Augustinus ; vertaald door Joost van Neer, Martijn Schrama OSA, Anke Tigchelaar en Paul Wammes; ingeleid en van aantekeningen voorzien door Martijn Schrama o.s.a. – Baarn: Ambo, 1996. – (Ambo-Klassiek). – p. 295. – ISBN : 90-263-1390-x. – Uitverkocht.

Selectie van 60 preken uit de groep sermones de tempore (preken over het tijdeigen). Het gaat om preken voor de liturgische feesten: kerstmis, nieuwjaarsdag, epifanie, de veertigdagentijd, de paasnacht, de eerste week van de paastijd, hemelvaartsdag en pinksteren.

INHOUD
Inleiding
  Overlevering van de handschriften
  Tekstoverlevering in druk
  Improvisatie
  Het genre van Augustinus’ sermones
  Preken volgens de Schriften
  Plaats ven functie in de liturgie
  De taak van de lector in de dienst van het Woord
  Luisteren naar een spreker
  Uitgangspunten bij de selectie
  Uitgangspunten bij het vertalen
  Tot slot
Literatuur
  Latijnse tekstuitgaven
  Vertalingen
  Achtergrondliteratuur
  Wenken voor de lezer
Teksten
  Kersttijd: Sermones 189, 191, 195, 196, 196A 
  Openbaring van de Heer: Sermones 201, 202, 203, 204A, 205, 375 
  Veertigdagentijd: Sermones 208, 210, 211, 216, 217
  Goede Vrijdag: Sermones 218, 218B 
  Paastijd: Sermones 219, 222, 223A, 223B, 223D,223E, 223F, 223G, 226, 229B, 229F, 229J, 229O, 229P, 235, 237, 239, 242A, 243,245, 246, 247, 250, 251, 252, 253, 256, 259, 260D, 260E 
  Hemelvaartsdag: Sermones 263, 263A, 265A, 265B, 265D, 265F, 377, 395
  Pinksteren: Sermones 266, 267, 272, 378