Augustijns Historisch Instituut

Over de vrije wilskeuze

Over de vrije wilskeuze [De libero arbitrio] / Aurelius Augustinus ; vertaald, ingeleid en van aant. voorzien door Olav J.L. Albers. – Baarn: Ambo, 1994. – ISBN 90-263-1309-8. hb 190 p. 
Uitverkocht

In de dialoog Over de vrije wilskeuze discussieert Augustinus met zijn vriend Evodius over een verschijnsel dat hem al vanaf zijn jeugdjaren had beziggehouden: het mysterie van het kwaad. Waar komt het kwaad vandaan?

Augustinus stelt zijn vriend voor in de discussie dezelfde weg te volgen die hijzelf ook heeft afgelegd, om zo tot een beredeneerd antwoord te komen. Zijn conclusie is dat de mesn zelf met zijn mogelijkheid om vrij te kiezen de oorzaak is van ht kwaad dat hij aanricht en dat hem treft. Menige passage uit Over de vrije wilskeuze doet denken aan Augustinus’ Belijdenissen. 

Over de auteur:
Olav Albers, OSA, studeerde filosofie en theologie en vervolgens rechten te Nijmegen. In 1955 promoveerde hij te Utrecht op een theologisch-filosofisch onderwerp: het natuurrecht volgens de wijsbegeerte der wetsidee (Herman Dooyeweerd). Hij was docent aan het Triniteitslyceum en het Mendelcollege te Haarlem en rector van het Thomascollege te Venlo.

INHOUD

Inleiding
Plaats en tijd
Vorm en inhoud
De titel van de dialoog
De historische plaats van de dialoog
Plato (428-348/7)
Plotinus (204-270)
Cicero (106-43 v. Chr.)
Twee naturen, twee willen
Wil en wet
Eeuwige wet als standaard; morele strijd
Beweging van de wil en intentioneel object
Nalezingen
Noten

OVER DE VRIJE WILSKEUZE
Eerste boek
Tweede boek
Derde boek

Nalezingen / Retractationes

Samenvatting
Aantekeningen