Augustijns Historisch Instituut

Preken over de Eerste Brief van Johannes

Preken over de Eerste brief van Johannes / Augustinus van Hippo ; ingel. en vert. door Tarsicius Jan van Bavel .- Leuven : Augustijns Historisch Instituut, 1992.-
XIV, 165 p ; 24 cm . – geen isbn.  

Uit de inleiding : … Het bevat de volledige vertaling van de tien preken van Augustinus waarin hij de eerste brief van Johannes (In epistulam Iohannis ad Parthos) becommentarieerde. Het merendeel van deze preken is gehouden in de paasweek van het jaar 407. Wegens tijdgebrek zijn de laatste preken wellicht rond het feest van Hemelvaart gehouden. Helaas breekt hij zijn commentaar af bij I Joh. 5,2. In feite is dit dus een onvoltooid gebleven werk. … 

De actualiteit van zijn preken komt vooral tot uiting in het centrale onderwerp van zijn commentaar: de liefde. Wat Augustinus zelf doorleefd heeft van de menselijke liefde en waarin hij ons rijkelijk laat delen, behoort tot het beste dat er ooit over geschreven is. Daar blijkt wat een fijn waarnemer van het menselijk hart Augustinus is geweest, en hoe persoonlijk hij zich bezonnen heeft over de menselijke psyche. Bepaalde uitspraken uit deze preken zijn overbekend. Om er enkele op te noemen: “Bemin en doe dan wat u wilt”, “Zoals iemand bemint, zo is hij ook”, “Wie de liefde bezit, ziet God want God is liefde”, “Zo zal er één Christus zijn, die zichzelf bemint”, “Heel het leven van een christen is niets anders dan een heilig verlangen.” Maar het is jammer dat de kennis van dit werk vaak beperkt blijft tot deze slagzinnen. Het is een verrijking het geheel van het werk te lezen want daardoor winnen deze losse uitspraken ongetwijfeld aan diepte. …