Augustijns Historisch Instituut

Veel te laat heb ik je lief gekregen

Veel te laat heb ik je lief gekregen: Leven en werk van Augustinus van Hippo bij het 16e eeuwfeest van Augustinus’ bekering / [Possidius ; samenstelling, vertaling en commentaar door] Tarsicius van Bavel. – Heverlee : Augustijns Historisch Instituut, 1986. – 229 p. : ill. ; 25 cm. – ISBN : 90-6831-060-7. € 17,50 

Het beroemde citaat “Veel te laat heb ik je lief gekregen” is afkomstig uit Confessiones, boek X, (hoofdstuk XXVII), caput 38.

[Ten geleide] In het eerste hoofdstuk staat het levensverhaal van Augustinus centraal, zoals dat opgeschreven is door zijn vriend Possidius, aangevuld met teksten van Augustinus zelf. Vervolgens wordt dit levensverhaal toegelicht met teksten van Augustinus zelf. De tekstfragmenten behandelen Augustinus’ zoektocht naar het geluk, zijn leven in gemeenschap volgens het ideaal van de eerste gemeente van Jeruzalem, zijn werk als pastor in het woelige Noord-Afrika vlak vóór de ineenstorting van het Romeinse Rijk en zijn oecumenisch streven om een einde te maken aan de verscheurdheid van de christenen in Noord-Afrika. De teksten van Possidius en Augustinus worden telkens vooraf gegaan door een korte toelichting van de vertaler. Het boek bevat vele afbeeldingen in kleur van miniaturen uit de handschriftencollectie van de Koninklijke Bibliotheek in Brussel. 

INHOUD
Ten geleide
Belangrijkste data uit het leven van Augustinus              
Bekering (Belijdenissen 10,27,38)
De omkeer (Belijdenissen 10,36,58)  
1. LEVEN VAN AUGUSTINUS DOOR POSSIDIUS
    Algemene inleiding
    Tekst van Possidius  
    Inhoudsoverzicht van Possidius’ levensbeschrijving  
2. OP ZOEK NAAR DE WAARHEID
    Onrustig is ons hart (Belijdenissen 1,1,1)
    De weg naar geluk (Brief 13°,4,9-7,14)
    Zoekend geloven (Over de orde 2,9,26. Over de Drieëenheid 15,2,2)
    De weg naar geloof (Over het geloof in onzichtbare dingen I,I-Z,4)  
    Denkend over God (Belijdenissen 10,6,8)
    De weg naar God (Over de Drieëenheid 8,3,4-5)  
3. SAMEN OP WEG NAAR GOD
    De lof van God (Preek 256,3)
    Regel (hoofdstuk I)
    Waar eendracht is, wordt de Heer geloofd (Preek over Psalm 132 [133])
    Eén van ziel (Brief 243,4)
    Plaats maken voor de Heer (Preek over Psalm 131 [132])
    Vriendschap (Brief 73,3,10)
    Gemeenschap als vuuroven (Preek over Psalm 99 [100])
4. ZORG VOOR ANDEREN
    Liefde voor de Schrift (Belijdenissen 9,2,3. Preek over Psalm 119,5)
    Tijd voor Gods woord (Brief 21)
    Zorg voor de noodlijdenden (Preek 104,1,2-2,3)
    Samen de last dragen (Preek Frangipane 2)
    Aandacht voor Christus die op straat ligt (Preek 25,8,8)
    Een stukje bevrijdingstheologie (Brief 10*)
5. NAAR EENHEID ONDER CHRISTENEN Eendracht (Brief 73,3,9)
    Christus niet verscheuren (Brief 33)
    Kracht van de liefde (Preek over Psalm 47,13) De vrede beminnen (Preek 357)  
    Kerk als uitnodiging (Preek 90, 3-6)
    Herenigingsplan (Brief 128)
    Zorg voor mensen in nood (Preek 302, 19,17)
    Tegen de doodstraf (Brief 134)
    Wij zijn allen verwant met elkaar (Over de ware godsdienst 46,89)
    Slotgebed (Over de drieëenheid 15,28,51)