Augustijns Historisch Instituut

Regel voor de Gemeenschap

Regel voor de Gemeenschap / Augustinus van Hippo ; vertaling en commentaar van T.J. van Bavel OSA. – Averbode: Altiora, 1982. – ISBN: 90-317-0508-X. pb. 142 p.
Uitverkocht

[flaptekst] Tarsicius van Bavel behoort tot de Orde van de Augustijnen en is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Godgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Leuven. Sinds veertig jaar bezig met de Regel van Augustinus, biedt hij ons hier een doorleefd commentaar op de oudste bewaarde kloosterregel van het Westen.
Kern van deze regel is de opbouw van een ideale personen-gemeenschap als bijdrage tot de vermenselijking van de wereld. De Regel van Augustinus is een indringende oproep tot evangelische gelijkheid onder alle mensen. Niemand kan ontkennen dat het tot stand brengen van rechtvaardige en liefdevolle relaties met elkaar de grootste en meest wezenlijke opdracht is voor de mensheid. Het is ongetwijfeld ook de meest moeilijke opdracht. 

INHOUD:
Inleiding
  Historische situering
  Invloed
  Voortleven
  Karakter van de regel

Regel (vrouwelijke versie)

Commentaar bij de Regel
  I    Het grondideaal: liefde en gemeenschap
  II   Gebed en gemeenschap
  III  Gemeenschap en zorg voor lichaam
  IV   Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor elkaar
  V    Onderlinge dienstverlening
  VI   Liefde en conflict
  VII  Liefde in gezag en gehoorzaamheid
  VIII Slotaansporing

Regel (mannelijke versie)