Augustijns Historisch Instituut

Belijdenissen

Belijdenissen [Confessiones] / Aurelius Augustinus;  vertaald en ingeleid door Gerard Wijdeveld. – 4de herziene druk. – Amsterdam: Ambo = Leuven: Kritak, 1997. – 372 p. – ISBN: 90-263-1542-2. –

[flaptekst] Een van de meest populaire boeken van Augustinus, met een groot lezerspubliek buiten de ‘professionele’ kring, is de Confessiones (Belijdenissen). Sinds de zesde eeuw neemt het, met de vele andere werken van Augustinus, een unieke plaats in in de geschiedenis van de christelijke theologie en het Europese denken. Het is een eenvoudige monoloog, waarin Augustinus na ruim veertig jaar van een bewogen leven zich tegenover zijn Schepper plaatst en even diepzinnig als openhartig tot Hem spreekt over allerlei gebeurtenissen in zijn leven, mediterend over Gods weldaden en zijn eigen tekortkomingen. Een grandioze analyse van zijn uiteindelijk bereikte geestelijke toestand en een lyrisch commentaar op enkele Bijbelteksten besluiten het werk.
   De onverminderde populariteit van de Belijdenissen blijkt niet alleen uit steeds weer nieuwe uitgaven van de Latijnse tekst, maar vooral ook uit het grote aantal vertalingen in de meest uiteenlopende talen, tot Arabisch en Japans toe. In Nederland waren deze eeuw al vier vertalingen verschenen toen Gerard Wijdeveld daar in 1963 de zijne aan toevoegde. Zij vond veel waardering, zowel om haar literaire aantrekkelijkheid als om de terloops geleverde bijdragen ten aanzien van interpunctie en interpretatie van sommige passages.
    Deze vierde druk is door Gerard Wijdeveld voor zijn dood op een aantal punten herzien. Waar hij dit werk niet kon afmaken, heeft A. Bastiaensen het op zijn verzoek voortgezet.

INHOUD
Inleiding
Vertaling Belijdenissen
  Boeken 1 – 13
Aantekeningen