Augustijns Historisch Instituut

Vertalingen

Augustinus in het Nederlands

De belangrijkste Nederlandstalige vertalingen van Augustinus’ werken. Dit zijn veelal werken die gepubliceerd zijn in opdracht van of in samenwerking met het Augustijns Instituut Eindhoven of het Augustijns Historisch Instituut Leuven.

De laatste visvangst. Verhandelingen 55-124 over het Johannesevangelie [In Iohannis euangelium tractatus] / Aurelius Augustinus; ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Hans Tevel en Hans van Reisen. – Budel: Damon, 2021. ISBN: 9789463403078. – 500 p. Hb met stofomslag en leeslint. € 39,90
Schrijf me en ik stuur je antwoord. Acht brieven [Epistulae 29 en 132-138] / Aurelius Augustinus; vertaald, ingeleid en van aant. voorzien door Arie Akkermans en Hans van Reisen, m.m.v. Vincent Hunink. – Damon, 2021. – ISBN, EAN: 9789463403009 . Hardcover, 128 p. € 15,90 
Over de psalmen. Uitweidingen 110-117 [Enarrationes in Psalmos]/ Aurelius Augustinus; ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Joost van Neer, Martijn Schrama O.S.A. en Anke Tigchelaar. Eindhoven: Damon, Utrecht: Augustijns Instituut: 2020.- 144 p.; hardback met leeslint; € 24,90 ISBN: 978 94 6340 280 4. 
Het ware geloof  [de vera religione] / Aurelius Augustinus ; vertaald door Vincent Hunink; ingeleid door Paul van Geest. – Kampen: Brevier, 2020. 198 p. ISBN: 978 94 92433534, pb € 19,90 
Bidden met je handen. Preken over verschillende thema’s 2. [sermones de diuersis 358A-396] / Augustinus; ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Joke Gehlen – Springorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen en Annemarie Six – Wienen. Eindhoven: Damon = Utrecht: Augustijns Instituut, febr. 2020. 300 p. HB, ISBN: 9789463402637. €39,90
Huis van barmhartigheid. Preken over verschillende thema’s [sermones de diuersis 336-358] / Augustinus; ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Joke Gehlen-Springorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen en Annemarie Six-Wienen.  Damon, september 2018. ISBN: Isbn 978 94 6340 136 4. Hb met stofomslag en leeslint, 385 p. € 44,90 
Goed onderwijs : Christendom voor beginners [De catechizandis rudibus] / Aurelius Augustinus ; ingeleid, bezorgd en vertaald door Vincent Hunink en Hans van Reisen. – 4de druk. Eindhoven: Damon, 2018. 130 p. – ISBN: : 978 94 6340-140-1 (1ste druk 2008). – Pb (zonder Latijnse tekst) € 18,90
Augustinus, Eert in elkander God. Woorden voor elke dag van het jaar. – Berne Media: 2018. 224 p. ISBN: 978-90-8972-252-2  Hb € 14,90
Oorspronkelijke uitgave: Saint Augustin, Une pensée par jour. Teksten verzameld door Marie-Christine Hazaël-Massieux. Médiaspaul, 2017. In het Nederlands vertaald door Martine van de Weerd. 
De bijbel als spiegel. Speculum /Aurelius Augustinus; bezorgd door Vincent Hunink en Joost van Neer; ingeleid door Paul van Geest. – Heerenveen: Jongbloed, 2018. 368 p. Hb € 19,95 
Briefwisseling met de manicheeër SecundinusAntwoord aan Secundinus, voorafgegaan door de brief van  Secundinus aan Augustinus / Augustinus van Hippo; uit het Latijn vertaald, ingeleid en van commentaar voorzien door Marleen Verschoren. Peeters, 2017. ISBN 978-90-429-3378-1 paperback. 123 p. € 24,00 
Brood om van te leven: Verhandelingen 24-54 over het Johannesevangelie [In Johannis euangelium tractatus] / Aurelius Augustinus; ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Hans Tevel en Hans van Reisen. Budel: Damon, september 2017. ISBN: 9789463401012. Hb, 488 pag. met stofomslag en leeslint. € 49,90
Debatten over God en wereld: Tegen de manicheeërs Fortunatus en Felix / Aurelius Augustinus; vertaald en toegelicht door Roald Dijkstra en Vincent Hunink, ingeleid door Hans van Reisen. – Budel: Damon, 2017. ISBN: 9789463400305 hb met stofomslag, 169 p.  €  19,90 
Het leven van Augustinus, biografie uit de vijfde eeuw / Possidius; vertaald door Vincent Hunink; ingeleid door Paul van Geest.  Damon, najaar 2016.  176 p. ISBN:9789463400220 pp  € 19,90
Onze wereld in wording. Beschouwingen bij de bijbelse scheppingsverhalen [De Genesi aduersus manichaeos. De Genesi ad litteram libur unus inperfectus]  / Aurelius Augustinus; ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Leo Wenneker, Sander van der Meijs en Hans van Reisen. – Budel: Damon, mei  2016.  200 p. ISBN: 9789460362224 hb met leeslint. € 29,90 
Neem en lees, Augustinus’ Belijdenissen uitgelegd / Evert Barten. Den Hertog, 2015. 156 p. € 19,90
De auteur heeft fragementen uit Augustinus’ Belijdenissen herschreven in de vorm van een vraaggesprek met Augustinus. 
Door het vuur voor de armen: Oudste getuigenissen over Laurentius / Aurelius Augustinus (354-430), Aurelius Prudentius, Gregorius van Tours, Jacobus de Voragine, Ambrosius (339-397), Leo de Grote, Maximus van Turijn, Petrus Chrysologus ; vertaald door Arie Akkermans, Carolien Hilhorst-Boink, Hans Tevel, Hans van Reisen, Ton Hilhorst, Vincent Hunink.
ISBN: 9789460362132,   168 p. pb met kleurkatern  € 16,90 
Handboek Latijn/ Aurelius Augustinus; vertaald en toegelicht door Vincent Hunink, ingeleid door Ineke Sluiter.- Budel: Damon, augustus 2014. ISBN 9789460361906,  € 14,90
Belijdenissen = Confessiones / Aurelius Augustinus ; ingeleid, vertaald en van aant. voorzien door Wim Sleddens OSA .- Budel : Damon, 2014 (4de druk). – 351 p. – ISBN: 978-90-5573-915-8.-  (1ste dr 2009) € 39,90
Bij het 25-jarig jubileum verscheen het geschenkboekje Voedsel voor de ogen: vijfentwintig fragmenten uit de werken van Aurelius Augustinus 
Vier antipelagiaanse geschriften / Aurelius Augustinus ; vertaling [uit het Latijn] Izak Wisse en Raf Debaene ; ingeleid door Anthony Dupont en Mathijs Lamberigts. – Kampen : Klement, 2014, ISBN: 978-90-8687-125-4. [Kalmthout] : Pelckmans, 2014, ISBN: 978-90-289-7558-3.- 414 p. ; 23 cm. 
Stratenmakers en brugwachters: preken over heiligen 2 [sermones de sanctis 299D-335M] / Aurelius Augustinus ; vertaald door Arie Akkermans, Elisabeth van Ketwich Verschuur, Hans van Reisen. – Budel: Damon, maart 2014. ISBN: 9789460361685 . p. 486 hb. met leeslint.
Geloof is het begin. Preken over teksten uit brieven van het Nieuwe Testament [Sermones de scripturis 162C-183] / Aurelius Augustinus ; ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Joke Gehlen-Springorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen, Annemarie Six-Wienen.- Budel: Damon, november 2013. 288 p.  hardback met stofomslag en leeslint. ISBN: 9789460361494  € 34,90
Schatkamer van het geloof: Preken over teksten uit het Oude Testament [Sermones de scripturis 1-50] / Aurelius Augustinus ; ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Joost van Neer, Martijn Schrama OSA en Anke Tigchelaar. – Budel: Damon, juni 2013. 824 p. ISBN 978 94 6036 067 1  € 89,90
Aan Simplicianus, over verschillende kwesties / Aurelius Augustinus ; ingeleid door Paul van Geest; vertaald door Izak Wisse. – Klement, 2013. 150 p. HB.  ISBN: 978 90 86871087 € 24,95
Met zachte hand: Augustinus over dwang in kerk en maatschappij [epistula 185] / Paul van Geest, Vincent Hunink. – Damon, 2012. – ISBN: 978-94-6036-064-0. € 24,90 
Het huis op de rots: Verhandeling over de bergrede [De sermone Domini in monte] / Augustinus ; vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Leo Wenneker en Hans van Reisen. – Budel: Damon, 4de dr. 2012 – 232 p. – ISBN: 978-90-5573-579-2. – (1ste dr, Amsterdam: Ambo, 2000) – € 29,90. hb
De strijd van een christen [De agone christiano] / Aurelius Augustinus ; ingeleid, vertaald en van aant. voorzien door Joost van Neer, Anke Tigchelaar, Izak Wisse. – Budel: Damon, 2012 (2de dr) . – 144 p. – ISBN: 978-90-55737284 (1ste dr 2006) . – € 19,90
Vier evangelisten, één evangelie [De consensu euangelistarum] / Augustinus; vert. door Leo Wenneker, Ton Hertogh, Sander van der Meijs. – 384 p. Budel: Damon, maart 2012. – ISBN : 978-94-6036-029-9  € 44,90 hb
Gods zorg voor de wereld [Sermo de prouidentia Dei] / Aurelius Augustinus; ingel., vert. en van aant. voorzien door Joke Gehlen-Springorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen en Annemarie Six-Wienen.- Budel: Damon, dec. 2011. – 32 p. ISBN: 978-94-6036-027-5 hb €  12,90 
Alleen op bestelling verkrijgbaar bij uitgeverij Damon, € 12,90
Leven in hoop : Preken over teksten uit de brieven aan de christenen in Rome en Korinte [ [sermones de scripturis 151-162B]/ Aurelius Augustinus ;  ingeleid, vertaald en van aant. voorzien door Joke Gehlen-Springorum, Vincent Hunink, Six-Wienen en Hans van Reisen. Budel: Damon, 2011. 254 p.  ISBN:  978 94 6036025 1. € 32,90
Goed onderwijs : Christendom voor beginners [De catechizandis rudibus] / Aurelius Augustinus ; ingeleid, bezorgd en vertaald door Vincent Hunink en Hans van Reisen. – 4de druk. Eindhoven: Damon, 2018. 130 p. – ISBN: : 978 94 6340-140-1 (1ste druk 2008). – Pb (zonder Latijnse tekst) € 18,90
Geef mij te drinken: Verhandelingen 1-23 over het Johannesevangelie [In Iohannis euangelium tractatus] / Aurelius Augustinus ; ingeleid, vertaald en van aant. Voorzien door Hans Tevel en Hans van Reisen. – Budel: Damon, 2010. – 480 p. – ISBN 978-90-5573-974-5 hb € 49,90 
De goede geur van Christus, Preken over heiligen [Sermones de sanctis 273-299C] / Augustinus ; ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Arie Akkermans, Elisabeth van Ketwich Verschuur en Hans van Reisen. – Budel : Damon, 2010. – 384 p. – ISBN : 9789055739844 . – € 44,90 
Liegen en leugens [De mendacio & Contra mendacium] / Aurelius Augustinus ; vertaald en toegelicht door Vincent Hunink, ingeleid door Paul van Geest. – Budel: Damon, febr. 2010. – ISBN : 978-90-5573-9813  € 21,90
Van aangezicht tot aangezicht: Preken over teksten uit het evangelie volgens Matteüs [sermones de scripturis 51-94] / Aurelius Augustinus; vertaald en van aantekeningen voorzien door Joost van Neer, Martijn Schrama en Anke Tigchelaar; ingeleid door Joost van Neer. – 
Budel: Damon, 2010, 676 p.  (2de gew. herdruk) Pb. – ISBN: 978-94-6036-181-4. – 
(1ste druk: Amsterdam: Ambo-Anthos, november 2004. – ISBN: 90-263-1890-1) 
Wat kunnen wij voor de doden doen? [De cura pro mortuis gerenda] / Aurelius Augustinus; vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Jan den Boeft en Hans van Reisen. – Budel: Damon, november 2010; 3de gewijzigde druk. – ISBN: 978-94-6036-071-8, –  € 14,95
( 1ste druk : augustus 2004 ; 2de dr. 2007. – ISBN: 90-5573-550-7).  In de 3de druk zijn de eindnoten vervangen door voetnoten. 
Kunnen we God zien ? Augustinus’ mystieke brief aan Paulina  [De videndo Deo = Epistula 147]/ Augustinus ; inleiding, vertaling en toelichting van Thijs Rutten. – Baarn: Ten Have, 2009. -174 p. – ISBN: 978-90-259-5991-3 pb € 18,-
Uitverkocht. 
In antwoord op uw vragen: Augustinus’ brieven aan Januarius [Ad inquisitiones Ianuarii libri duo(= Epistulae 54-55)] /Aurelius Augustinus; vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Ben Bongers, Joost van Neer, Martijn Schrama OSA en Anke Tigchelaar. – Budel: Damon, 2009. – 174 p. ; 21 cm.- ISBN : 978-90-5573-930-1. – hb € 19,90
Ketters en scheurmakers [de haeresibus] / Aurelius Augustinus ; vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Joke Gehlen-Springorum, Vincent Hunink.- Budel: Damon, 2009.- 144 p. ; 21 cm. – hb ISBN: 978-90-5573-931-8.- €18,90.- 
God zoeken met de zinnen? De leefwijze van de kerk en de leefwijze van de manicheeërs [De moribus ecclesiae et de moribus manichaeorum] / Aurelius Augustinus ; ingeleid, vert., en van aant. voorzien door Elly Houtsma, Marijke Nota-Renders en Hans van Reisen; m.m.v. Hugo De Lil. – Budel: Damon, 2008. – 192 p. – ISBN: 978-90-5573-8533 3 . – Prijs € 24,90 geb.
Gelukkig leven : zeven preken van Augustinus [cd-rom] / Aurelius Augustinus ; vertaald en voorgelezen door Anke Tigchelaar, Annemarie Six-Wienen, Joost van Neer, Vincent Hunink ; ingeleid door Hans van Reisen. – ISBN cd-rom: 978-90-5573887-8 . – € 12,90 
Handboekje over geloof,hoop en liefde [Enchiridion ad Laurentium de fide et spe et caritate] / Augustinus van Hippo ; ingeleid en vertaald door T.J. van Bavel. – Leuven: Peeters, 2008. – 101 p.- ISBN: 978-90-429-2021-7. – pb. € 20,25 
Wijsheid van leerlingen. Preken over teksten uit de Handelingen van de Apostelen [Sermones de scripturis] (148-150) / Aurelius Augustinus ; bezorgd, vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Joke Gehlen-Springorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen, Annemarie Six-Wienen. – Budel: Damon, 2007. – 128 p. – 21 cm. – ISBN : 978-90-5573-819-9. – € 17,90 gebonden uitgave. Paraleltekst Latijn – Nederlands. – 
De weg komt naar u toe : Preken over teksten uit het Johannesevangelie [Sermones de scripturis 117-147A + 368]Augustinus ; vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Joke Gehlen – Springorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen en Annemarie Six – Wienen. – Budel: Damon, 2007. – ISBN : 978-90-5573-767-3. – 384 p. – € 37,90 gebonden uitgave.
Als korrels tussen kaf : Preken over teksten uit het Marcus- en het Lucasevangelie [Sermones de scripturis 94A-116 + 367] / Augustinus ; vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Joke Gehlen-Springorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen en Annemarie Six-Wienen. – Amsterdam : Ambo, 2002. – 320 p. – ISBN : 90-263-1745-x. – (Ambo Klassiek) 
herdruk : Budel, Damon, 2007. – ISBN : 978-90-5573-816-8  € 27,90
Je borsten zijn zoeter dan wijn. Commentaar op Hooglied [Expositio in Canticum canticorum] / Gregorius de Grote; vertaald en van aant. voorzien door Joost van Neer en Anke Tigchelaar; ingeleid door Gerard Bartelink.  – ISBN: 978-90-5573-820-5, hb met leeslint, € 17,90
Over de Drie-eenheid [ De trinitate] / Augustinus van Hippo ; vertaald en ingeleid door T.J. van Bavel. – Peeters, 2005. – 483 p. – ISBN : 90-429-1584-6. – Met index op bijbelcitaten en trefwoorden. Prijs destijds € 28,-
Uitverkocht.
Zingen met mijn geest en ook met mijn verstand: uitleg van het evangelie volgens Lucas [Expositio evangelii secundum Lucam] / Ambrosius van Milaan ; vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Peter Eijkenboom S.J., Fried Pijnenborg S.J. en Hans van Reisen. – Budel : Damon, 2005. – 596 p. – ISBN : 90-5573-644-9. – € 39,90 .
Psalm tegen de donatisten [Psalmus contra partem Donati] / Aurelius Augustinus ; bezorgd, vertaald en toegelicht door Vincent Hunink. – Budel: Damon, 2005. – 94 p. – ISBN : 90-5573-640-6. – € 12,90
De regel van Augustinus /  ingeleid door Kees Fens ; vertaald door Vincent Hunink. – Amsterdam : Athenaeum [etc.], 2005. – 61 p. – ISBN : 90-253-0212-2.- € 9,95 
Uitverkocht. Beschikbaar als e-book voor smartphone of tablet op de website van Vincent Hunink.
Over het gelukkige leven [ De beata vita] / Augustinus; bezorgd, vertaald en van een inleiding en verklarende noten voorzien door dr. Rein Ferwerda. – Kampen: Agora, 2003. –  122 p. Hb. – ISBN: 90-3910881-1 
Uitverkocht
Eeuwig geluk : De passie van de vroeg-christelijke martelaressen Perpetua en Felicitas en drie preken van Augustinus / bezorgd en vertaald door Vincent Hunink, Elisabeth van Ketwich Verschuur en Arie Akkermans ; ingeleid door Toon Bastiaensen. – Zoetermeer : Meinema, 2004. – (Ad Fontes). – 87 p. ; 23 cm. – ISBN: 90-211-4037-3. – € 14,50
Uitverkocht
De Geest en de letter [De spiritu et litera] / Augustinus ; ingeleid, vertaald en geannoteerd door Joost van Neer, Anke Tigchelaar en Izak Wisse. – Kampen: Agora, Kapellen: Pelckmans, 2002. – ISBN: 90-289-2995-9. 
Uitverkocht.
Belijdenissen / Augustinus ; tekstkeuze en inleiding [door] Carolinne White ; vertaling [uit het Latijn door] Joost van Neer, Wim Sleddens en Anke Tigchelaar. – Baarn: Ten Have, 2001. – 93 p.: ill. – ISBN : 90-259-5249-6. – 
Uitverkocht 
Als lopend vuur: Preken voor het liturgisch jaar (2) [sermones de tempore II ; De utilitate jejunii ] / Augustinus ; vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Richard van Zaalen o.f.m., Hans van Reisen en Sander van der Meijs. – Amsterdam: Ambo, 2001. – p. 315. – (Ambo Klassiek). – ISBN : 90-263-1689-5. – 
Uitverkocht, wel beschikbaar als pdf. Klik hier om de pdf te downloaden
De orde [De ordine] / Augustinus ; ingeleid en vertaald door Cornelis Verhoeven. – Budel: Damnon, 2000.-  126 p. – hb . – ISBN: 90-5573-159-5. – 
Zoals het hart verlangt: Preken over de psalmen / Augustinus ; vertaald en ingeleid door Martijn Schrama, Wim Sleddens en Hugo de Lil. – (Sleutelteksten in godsdienst en theologie ; 24). – Zoetermeer: Meinema, 2001. – ISBN: 90-211-3793-3.
Uitverkocht.
Het werk van monniken [= De opere monachorum] / Augustinus ; vertaald door Laurens Baas en Vincent Hunink; ingeleid door Paul van Geest. – (Sleutelteksten in godsdienst en theologie ; 26). – Zoetermeer: Meinema, 2002. – ISBN: 90-211-6125-7. pb
Uitverkocht.
Wat betekent de bijbel? Christelijke scholing in tekstbegrip en presentatie [ De doctrina christiana] / Augustinus ; ingeleid, vertaald en toegelicht door Jan den Boeft en Ineke Sluiter. – Amsterdam: Ambo = Leuven: Kritak, 1999. – 249 p. Hb. – ISBN: 90-263-1595-3.
Uitverkocht. Wel beschikbaar als pdf.
Als licht in het hart : Preken voor het liturgisch jaar (1) [sermones de tempore] / Augustinus ; vertaald door Joost van Neer, Martijn Schrama OSA, Anke Tigchelaar en Paul Wammes; ingeleid en van aantekeningen voorzien door Martijn Schrama o.s.a. – Baarn: Ambo, 1996. – (Ambo-Klassiek). – p. 295. – ISBN : 90-263-1390-x. – 
De grootte van de ziel [ De quantitate animae] / vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Olav J.L. Albers. – Amsterdam: Ambo = Leuven: Kritak, 1997. – 155 p. Hb – ISBN : 90-6303-714-7
Uitverkocht. 
Over de vrije wilskeuze [De libero arbitrio] / Aurelius Augustinus ; vertaald, ingeleid en van aant. voorzien door Olav J.L. Albers. – Baarn: Ambo, 1994. – ISBN 90-263-1309-8. hb 190 p. 
Uitverkocht 
Commentaar op psalm 118/119 [Enarratio] / Aurelius Augustinus ; vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door T.J. van Bavel, o.s.a. – Baarn: Ambo = Antwerpen: Kritak, 1996. – 180 p. Hb – ISBN: 90-263-1429-9.
Uitverkocht.
Tegen de academici [Contra academicos] / Augustinus; ingeleid, vertaald en geannoteerd door O.L.J. Albers. – Baarn: Agora,1999. – ISBN: 9039107920 = Kapellen: Pelckmans, 1999. – ISBN: 90-28927565
Uitverkocht.
Ooit een land van kloosters: Teksten van Augstinus over het kloosterleven / inl. en vert. door prof.em. T.J. van Bavel. – Heverlee-Leuven: Augustijns Historisch Instituut, 1999. – 303 p. – ISBN: 90-74829-07-4 hb
Charisma : gemeenschap als plaats voor de Heer / Tarsicius Jan van Bavel, OSA.- Heverlee-Leuven : Augustijns Historisch Instituut, 2000 . – 186 p. ; 25 cm.  ISBN: 90-74829-08-2 
Uitverkocht.
Als je hart bidt: Augustinus’ leer over het gebed / T.J. van Bavel OSA. – Leuven: Augustijns Historisch Instituut, 1996. – 189 p. – ISBN : 90-74829-02-3 
Preken over de Eerste brief van Johannes / Augustinus van Hippo ; ingel. en vert. door Tarsicius Jan van Bavel .- Leuven : Augustijns Historisch Instituut, 1992.- 
XIV, 165 p ; 24 cm . – geen isbn.  
Veel te laat heb ik je lief gekregen: Leven en werk van Augustinus van Hippo bij het 16e eeuwfeest van Augustinus’ bekering / [Possidius ; samenstelling, vertaling en commentaar door] Tarsicius van Bavel. – Heverlee : Augustijns Historisch Instituut, 1986. – 229 p. : ill. ; 25 cm. – ISBN : 90-6831-060-7. € 17,50 
Regel voor de Gemeenschap / Augustinus van Hippo ; vertaling en commentaar van T.J. van Bavel OSA. – Averbode: Altiora, 1982. – ISBN: 90-317-0508-X. pb. 142 p. 
Psalmen 133-134. Monastieke broederschap. Twee psalmuiteenzettingen / Augustinus ; vertaald en ingeleid door Michiel Coune, O.S.B. – Brugge: Zevenkerken, 1995. – 27 p.
Uitverkocht
Staat van ontlediging, staat van gebed. De brief aan Proba over het gebed en Het goede van de weduwestaat / Augustinus ; vert. en ingel. door Anne-Marijke Silvius Janssen. – Brugge: Tabor, 1992. – 131 p. – ISBN: 90-6597-016-9. Uitverkocht
De maagdelijkheid. De totale toewijding aan God / Augustinus ; vert. en ingel. door Anne-Marijke Silvius-Janssen. – Brugge: Tabor, 1988. 113 p. – ISBN: 90-6597-004-5.
Uitverkocht
Het goede van het huwelijk / Augustinus ; vert. en ingel. door Anne-Marijke Silvius-Janssen. – Brugge: Tabor, 1985. 94. p. – ISBN 90-6597-232-3 Uitverkocht.
Belijdenissen [Confessiones] / Aurelius Augustinus;  vertaald en ingeleid door Gerard Wijdeveld. – 4de herziene druk. – Amsterdam: Ambo = Leuven: Kritak, 1997. – 372 p. – ISBN: 90-263-1542-2. – 
De stad van God [ De civitate Dei] / Aurelius Augustinus; vertaald en ingeleid door Gerard Wijdeveld. – Amsterdam: Ambo, 2007 , 4de druk  (= 1983). – 1295 p. Pb. – ISBN: 978-90-263-1995-2
Uitverkocht.
Carthaagse preken / Augustinus ; ingeleid, vertaald en toegelicht door G. Wijdeveld. – Baarn: Ambo, 1988. – 188 p. pb. – ISBN: 90-263-0865-5. –
Uitverkocht.
Twintig preken van Aurelius Augustinus / ingeleid, vertaald en toegelicht door Gerard Wijdeveld. Baarn: Ambo, 1986. – 208 p. pb. – ISBN: 90-263-0759-4. – 
Uitverkocht.
Verlangen bidt altijd. Bidden met Augustinus / samenstelling en vertaling door T.J. van Bavel. Heverlee: Augustijns Historisch Instituut, 1988/ – Bloemlezing van korte fragmenten voor gebed en meditatie.
Uitverkocht.
Het eerste geloofsonderricht  [De catechizandis rudibus] / Augustinus ; vert. ingel. en van aant. voorzien door Gerard Wijdeveld. – Baarn: Ambo, 1982. – 82 p. – ISBN: 90-263-0568-0. – pb. 
Uitverkocht.
Preken voor het volk : handelende over de Heilige Schrift en het eigen van den tijd / Sint Augustinus ; vertaald en ingeleid door Christine Mohrmann. – (Monumenta Christiana: Bibliotheek van christelijke klassieken; Geschriften van de kerkvaders; 1) Utrecht; Het Spectrum, 1948. – 469 p. Hb. 
Uitverkocht.