Augustijns Historisch Instituut

Prekenbundels van Augustinus in het Nederlands

Prekenbundels

Sermones 1 – 50
Schatkamer van het geloof: Preken over teksten uit het Oude Testament [Sermones de scripturis 1-50] / Aurelius Augustinus ; ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Joost van Neer, Martijn Schrama OSA en Anke Tigchelaar. – Budel: Damon, juni 2013. 824 p. ISBN 978 94 6036 067 1  € 89,90
Sermones 51 – 94
Van aangezicht tot aangezicht: Preken over teksten uit het evangelie volgens Matteüs [sermones de scripturis 51-94] / Aurelius Augustinus; vertaald en van aantekeningen voorzien door Joost van Neer, Martijn Schrama en Anke Tigchelaar; ingeleid door Joost van Neer. –
Budel: Damon, 2010, 676 p.  (2de gew. herdruk) Pb. – ISBN: 978-94-6036-181-4. –
(1ste druk: Amsterdam: Ambo-Anthos, november 2004. – ISBN: 90-263-1890-1)
Sermones 94A – 116 + 367
Als korrels tussen kaf : Preken over teksten uit het Marcus- en het Lucasevangelie [Sermones de scripturis 94A-116 + 367] / Augustinus ; vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Joke Gehlen-Springorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen en Annemarie Six-Wienen. – Amsterdam : Ambo, 2002. – 320 p. – ISBN : 90-263-1745-x. – (Ambo Klassiek)
herdruk : Budel, Damon, 2007. – ISBN : 978-90-5573-816-8  € 27,90
Sermones 117 – 147A + 368
De weg komt naar u toe : Preken over teksten uit het Johannesevangelie [Sermones de scripturis 117-147A + 368] / Augustinus ; vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Joke Gehlen – Springorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen en Annemarie Six – Wienen. – Budel: Damon, 2007. – ISBN : 978-90-5573-767-3. – 384 p. – € 37,90 gebonden uitgave.
Sermones 148 – 150
Wijsheid van leerlingen. Preken over teksten uit de Handelingen van de Apostelen [Sermones de scripturis] (148-150) / Aurelius Augustinus ; bezorgd, vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Joke Gehlen-Springorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen, Annemarie Six-Wienen. – Budel: Damon, 2007. – 128 p. – 21 cm. – ISBN : 978-90-5573-819-9. – € 17,90 gebonden uitgave. Paraleltekst Latijn – Nederlands. –
Sermones 151 – 162B
Leven in hoop : Preken over teksten uit de brieven aan de christenen in Rome en Korinte [ [sermones de scripturis 151-162B] / Aurelius Augustinus ;  ingeleid, vertaald en van aant. voorzien door Joke Gehlen-Springorum, Vincent Hunink, Six-Wienen en Hans van Reisen. Budel: Damon, 2011. 254 p.  ISBN:  978 94 6036025 1. € 32,90
Sermones 162C – 183
Geloof is het begin. Preken over teksten uit brieven van het Nieuwe Testament [Sermones de scripturis 162C-183] / Aurelius Augustinus ; ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Joke Gehlen-Springorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen, Annemarie Six-Wienen.- Budel: Damon, november 2013. 288 p.  hardback met stofomslag en leeslint. ISBN: 9789460361494  € 34,90
Sermones 272 – 299C
De goede geur van Christus, Preken over heiligen [Sermones de sanctis 273-299C] / Augustinus ; ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Arie Akkermans, Elisabeth van Ketwich Verschuur en Hans van Reisen. – Budel : Damon, 2010. – 384 p. – ISBN : 9789055739844 . – € 44,90
Sermones 299D – 335M
Stratenmakers en brugwachters: preken over heiligen 2 [sermones de sanctis 299D-335M] / Aurelius Augustinus ; vertaald door Arie Akkermans, Elisabeth van Ketwich Verschuur, Hans van Reisen. – Budel: Damon, maart 2014. ISBN: 9789460361685 . p. 486 hb. met leeslint
Sermones 336 – 358
Huis van barmhartigheid. Preken over verschillende thema’s [sermones de diuersis 336-358] / Augustinus; ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Joke Gehlen-Springorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen en Annemarie Six-Wienen.  Damon, september 2018. ISBN: Isbn 978 94 6340 136 4. Hb met stofomslag en leeslint, 385 p. € 44,90 
Sermones 358A – 396
Bidden met je handen. Preken over verschillende thema’s 2. [sermones de diuersis 358A-396] / Augustinus; ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Joke Gehlen – Springorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen en Annemarie Six – Wienen. Eindhoven: Damon = Utrecht: Augustijns Instituut, febr. 2020. 300 p. HB, ISBN: 9789463402637. €39,90
De sermone Domini in monte
Het huis op de rots: Verhandeling over de bergrede [De sermone Domini in monte] / Augustinus ; vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Leo Wenneker en Hans van Reisen. – Budel: Damon, 4de dr. 2012 – 232 p. – ISBN: 978-90-5573-579-2. – (1ste dr, Amsterdam: Ambo, 2000) – € 29,90. hb
Verhandelingen 1 – 23 over het Johannesevangelie
Geef mij te drinken: Verhandelingen 1-23 over het Johannesevangelie [In Iohannis euangelium tractatus] / Aurelius Augustinus ; ingeleid, vertaald en van aant. Voorzien door Hans Tevel en Hans van Reisen. – Budel: Damon, 2010. – 480 p. – ISBN 978-90-5573-974-5 hb € 49,90
Verhandelingen 24 – 54 over het Johannesevangelie
Brood om van te leven: Verhandelingen 24-54 over het Johannesevangelie [In Johannis euangelium tractatus] / Aurelius Augustinus; ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Hans Tevel en Hans van Reisen. Budel: Damon, september 2017. ISBN: 9789463401012. Hb, 488 pag. met stofomslag en leeslint. € 49,90
Enarrationes in Psalmos 110 – 117
Over de psalmen. Uitweidingen 110-117 [Enarrationes in Psalmos] / Aurelius Augustinus; ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Joost van Neer, Martijn Schrama O.S.A. en Anke Tigchelaar. Eindhoven: Damon, Utrecht: Augustijns Instituut: 2020.- 144 p.; hardback met leeslint; € 24,90 ISBN: 978 94 6340 280 4.

Bloemlezingen

Bij het 25-jarig jublieum van het Nederlandse Augustijns Instituut verscheen het geschenkboekje Voedsel voor de ogen: vijfentwintig fragmenten uit de werken van Aurelius Augustinus 
Als licht in het hart : Preken voor het liturgisch jaar (1)[sermones de tempore] / Augustinus ; vertaald door Joost van Neer, Martijn Schrama OSA, Anke Tigchelaar en Paul Wammes; ingeleid en van aantekeningen voorzien door Martijn Schrama o.s.a. – Baarn: Ambo, 1996. – (Ambo-Klassiek). – p. 295. – ISBN : 90-263-1390-x. –
Als lopend vuur: Preken voor het liturgisch jaar (2) [sermones de tempore II ; De utilitate jejunii ] / Augustinus ; vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Richard van Zaalen o.f.m., Hans van Reisen en Sander van der Meijs. – Amsterdam: Ambo, 2001. – p. 315. – (Ambo Klassiek). – ISBN : 90-263-1689-5. –  Uitverkocht.
Twintig preken van Aurelius Augustinus / ingeleid, vertaald en toegelicht door Gerard Wijdeveld. Baarn: Ambo, 1986. – 208 p. pb. – ISBN: 90-263-0759-4. – Uitverkocht.
Carthaagse preken / Augustinus ; ingeleid, vertaald en toegelicht door G. Wijdeveld. – Baarn: Ambo, 1988. – 188 p. pb. – ISBN: 90-263-0865-5. – Uitverkocht.
Preken voor het volk : handelende over de Heilige Schrift en het eigen van den tijd / Sint Augustinus ; vertaald en ingeleid door Christine Mohrmann. – (Monumenta Christiana: Bibliotheek van christelijke klassieken; Geschriften van de kerkvaders; 1) Utrecht; Het Spectrum, 1948. – 469 p. Hb.