Augustijns Historisch Instituut

Het ware geloof

Het ware geloof  [de vera religione] / Aurelius Augustinus ; vertaald door Vincent Hunink; ingeleid door Paul van Geest. – Kampen: Brevier, 2020. 198 p. ISBN: 978 94 92433534, pb € 19,90 

Wat heb je aan religie? Krijg je daardoor inzicht in de zin van het leven en in de waarheid? Of leidt religie tot ideologie en verwarring op alle niveau’s? Zulke moderne levensvragen werden ook al gesteld door de oude kerkvaders.

Augustinus (354-430) wijdde er in zijn jonge jaren een sprankelend essay aan. Hij schreef het kort na zijn bekering tot het christendom. In Het ware geloof onderzoekt hij het thema religie tot aan de meest fundamentele vragen. Is geloven in God eigenlijk wel normaal en redelijk? Wat is het verband tussen geloof en vertrouwen in dingen of mensen van de toekomst? En wat bedoelen we als we spreken van ‘waarheid’? Is er wel één Waarheid? 

De antwoorden van Augustinus verrassen vaak door hun vurige geloof en trefzekere verwoording. En veel van zijn ideeën hebben hemzelf en velen na hem aangezet tot verder denken.

Vincent Hunink (1962) is als classicus werkzaam aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Paul van Geest (1964) is neerlandicus en theoloog en werkt aan Tilburg University, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Katholieke Universiteit Leuven.

INHOUD

Inleiding 7
Literatuur 37
Het ware geloof 47
   De waarheid (c. 1-11)  47
   Opdracht (c. 12-20)   63
   Leven en dood (c. 21-32)   72
   Het lichaam en het kwaad (c. 33-45) 86
   Oude mens, nieuwe mens (c. 46-52) 103
   Harmonie en eenheid (c. 52-72)  113
   Sporen van waarheid (c. 73-85) 141
   Ware liefde (c. 86-94)  159
   Het juiste doel (c. 95-106) 170
   Godsdienst (c. 107-113) 184
Deze vertaling 195
Over de makers 197