Augustijns Historisch Instituut

Eert in elkander God

Augustinus, Eert in elkander God. Woorden voor elke dag van het jaar. – Berne Media: 2018. 224 p. ISBN: 978-90-8972-252-2  Hb € 14,90
Oorspronkelijke uitgave: Saint Augustin, Une pensée par jour. Teksten verzameld door Marie-Christine Hazaël-Massieux. Médiaspaul, 2017. In het Nederlands vertaald door Martine van de Weerd. 

Geef mij iemand die liefheeft
en hij zal de waarheid voelen van wat ik zeg. 
Geef mij iemand die hunkert van verlangen, 
geef mij iemand vol passie, 
geef mij iemand die in deze woestijn dwaalt
en die dorst heeft, die zucht naar
de bron van het eeuwige vaderland, 
geef mij zo iemand en hij weet wat ik wil zeggen.

 Augustinus, tract. 26,4 (Tractaten over het Evangelie volgens Johannes)
(pagina 5 voorwoord)

Voor iedere dag van het jaar een gedachte van Augustinus.
Augustinus van Hippo (354 – 430), ook wel Sint-Augustinus genoemd, was bisschop van Hippo, theoloog, filosoof en kerkvader.
Deze originele denker uit de 4e-5e eeuw (Noord-Afrika) is van grote invloed geweest op het denken van het Westen. Hij is zelf in zijn zoeken een lange weg gegaan om zich uiteindelijk toe te vertrouwen aan de Boodschap van Jezus Christus. In vele boeken, preken en andere geschriften die van hem zijn bewaard, laat hij ons delen in zijn rijke gelovige ervaring.
De korte teksten in dit boekje zijn een weerslag van dit zoeken én vinden.Augustinus is een spiritueel leider die ons helpt in onze relatie met God, met de ander, met heel de schepping. Vanuit zijn persoonlijke ervaring – hij is heel openhartig – neemt hij ons mee naar de hoogten en diepten in onze bezinning, van ons eigentijdse, zo menselijke bestaan. Laat je iedere dag weer verrassen door deze sterke teksten. 

De teksten zijn niet voorzien van een verwijzing naar een (Nederlandse of Latijnse) brontekst.