Augustijns Historisch Instituut

Debatten over God en wereld

Debatten over God en wereld: Tegen de manicheeërs Fortunatus en Felix / Aurelius Augustinus; vertaald en toegelicht door Roald Dijkstra en Vincent Hunink, ingeleid door Hans van Reisen. – Budel: Damon, 2017. ISBN: 9789463400305 hb met stofomslag, 169 p.  €  19,90

Heeft God alle dingen geschapen? Of is onze wereld, met alle kwaad en ellende daarin, het werk van een tegengestelde, vijandige macht? En zo ja, hoe kunnen we ons daaruit bevrijden? Brandende kwesties, waarover ten tijde van Aurelius Augustinus (354-430) fel werd gedebatteerd. Vooral de manicheeërs, volgelingen van Mani, een oosterse charismatische leider uit de 3e eeuw, kozen voor een radicale dualistische visie: de aarde als strijdtoneel van goed en kwaad. In veel van Augustinus’ geschriften worden hun opvattingen hartstochtelijk bestreden. Vaak is dat eenrichtingsverkeer. Maar niet altijd. Soms vonden publieke debatten plaats, waarin Augustinus het in het openbaar opnam tegen invloedrijke manicheeërs. De discussie werd dan uitgeschreven en bewaard als deel van zijn oeuvre. Dit boek biedt voor het eerst een Nederlandse vertaling van zulke teksten. Niet alleen Augustinus voert hier het woord, we horen ook de manicheeërs zelf. Twee unieke, 4e -eeuwse live debatten over wezenlijke vragen. Waarbij de vonken er vanaf vliegen.

Roald Dijkstra is als onderzoeker en coördinator betrokken bij het OIKOS Anchoring Innovation programma. Vincent Hunink is universitair docent Latijn en Vroegchristelijk Latijn aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hans van Reisen is studiesecretaris aan het Augustijns Instituut.

INHOUD

Inleiding p. 7
Debatten over God en wereld p. 47

I. Tegen Fortunatus
Vooraf p. 49
Eerste dag p. 53
Tweede dag p. 70
II. Tegen Felix       
Vooraf p. 90
Boek I. p. 93
Boek II. p. 127

Register op Bijbelplaatsen p. 163
Over de samenstellers p. 165