Augustijns Historisch Instituut

Door het vuur voor de armen

Door het vuur voor de armen: Oudste getuigenissen over Laurentius / Aurelius Augustinus (354-430), Aurelius Prudentius, Gregorius van Tours, Jacobus de Voragine, Ambrosius (339-397), Leo de Grote, Maximus van Turijn, Petrus Chrysologus ; vertaald door Arie Akkermans, Carolien Hilhorst-Boink, Hans Tevel, Hans van Reisen, Ton Hilhorst, Vincent Hunink.
ISBN: 9789460362132,   168 p. pb met kleurkatern  € 16,90 

In Nederland en Vlaanderen zijn ruim negentig kerken en kapellen aan Laurentius gewijd. Dat is opmerkelijk voor een heilige die ergens uit het huidige Noord-Spanje afkomstig was en in Rome de marteldood stierf, waarschijnlijk op 10 augustus 258. In onze Lage Landen heeft Laurentius nooit een voetstap gezet. Toch kent de waardering voor hem op enkele plaatsen hier al een lange geschiedenis van meer dan duizend jaar.

Voor deze bundel werden de oudste getuigenissen over Laurentius bijeengebracht. Zij dateren van de vierde tot en met de dertiende eeuw. De teksten zijn afkomstig van Ambrosius, Prudentius, Augustinus, Petrus Chrysologus, Leo de Grote, Maximus van Turijn, Gregorius van Tours en Jacobus de Voragine. Meestal gaat het om preken, die gehouden zijn op Laurentius’ feestdag. Maar onder de geselecteerde bronnen bevinden zich ook andere literaire genres.

Elke auteur geeft een eigen kleur aan wat hij in Laurentius waardeert en bewondert. Daardoor ontstaat een prachtig beeld van de heilige, die vooral befaamd werd door zijn zorg voor de armen en de manier waarop hij voor hen door het vuur is gegaan. Aan de vertalingen hebben verschillende classici meegewerkt. Het resultaat biedt een mooie weergave van de diverse stijlen in de Latijnse bronnen.

In het boek zijn acht kleurenafbeeldingen opgenomen. 

INHOUD
Inleiding  7
    Wie is Laurentius? 8
    Invloed 9
    Ambrosius 12
    Prudentius 13
    Augustinus 14
    Petrus Chrysologus 17
    Leo de Grote 17
    Maximus van Turijn 18
    Gregorius van Tours 19
    Johannes de Voragine 20
    Beeld van Laurentius 21
Verantwoording van de afbeeldingen 23
      Hans van Reisen

Ambrosius
De officiis 1,205-207 Een bijzonder gevecht 24
De officiis 2,140-141 Een schat in aarden potten 27
    vertaling Arie Akkermans
Prudentius
Liber Peristefanon 2 Hymne op Laurentius 29
    vertaling Vincent Hunink

Augustinus
    Sermo 302 Doe wat goed is en de overheid zal u prijzen 52
    Sermo 303 Karren vol armen 74
    Sermo 304 Koude vlammen 78
    Sermo 305 Luisteren naar de eerste graankorrel 84
    Sermo 305A Niet te zwaar, maar ook niet te oppervlakkig 90
    vertaling Arie Akkermans, Elisabeth Ketwich-Verschuur
In Iohannis euangelium tractatus 27,12
Verblijf in de Heer 108
   vertaling Hans Tevel

Petrus Chrysologus
    Sermo 135 Bidden om navolgers 110
    vertaling Arie Akkermans
Leo de Grote
Tractatus 85Buitengewone geestkracht 114
    vertaling Arie Akkermans
Maximus van Turijn
Sermo 4Vuur van buiten en vuur van binnen 119
Sermo 24Een echt mosterdzaadje 123
    vertaling Arie Akkermans
Maximus II van Turijn
    Homilia 74 Wees niet bedroefd 127
Homilia 75 Onschuldig door eenvoud, sterk door moed 130
Homilia 76 Een nieuwe David 134
    vertaling Arie Akkermans
Gregorius van Tours
    Miracula 1,42 (41) Een wonderbare balk 137
    vertaling Vincent Hunink
Jacobus de Voragine
    Legenda aurea 113 Sint Laurentius, martelaar 140
    vertaling Ton Hilhorst en Carolien Hilhorst-Boink

Over de medewerkers aan deze bundel 166