Martijn Schrama osa, In navolging van Augustinus

Martijn Schrama osa, In navolging van Augustinus

Boekpresentatie op 9 oktober 2021, Auditorium Museum Catharijneconvent

Het nieuwe boek van dr. Martijn Schrama o.s.a. In navolging van Augustinus schildert een portret
van de theologie van de Augustijnenschool.

Vanaf het ontstaan in de 13e eeuw is er binnen de Orde der Augustijnen sprake van een
herkenbaar profiel van theologische reflectie. Geïnspireerd door de kerkvader Augustinus, en in
relatie met wisselende historische contexten, zochten generaties Augustijnen in hun theologie
naar een balans tussen leer en beleving: ‘De Augustijnenschool (…) benadrukte in navolging van
Augustinus de innige en onlosmakelijk verbondenheid van God kennen en beminnen en de
integratie van beide, geborgen in het trinitair geheim’, aldus Schrama in de inleiding.

De bundel focust op deze verbondenheid tussen denken en doen, van kennen en willen. Het is
een persoonlijk boek. Al schrijvende werd het Schrama duidelijk dat ‘de arbeid aan deze bundel
ook een vorm was van afscheid nemen’ en ‘een dankbaar gedenken van het spirituele milieu’
waar hij al een mensenleven lang deel van uitmaakt en door gevormd en geïnspireerd wordt.

Het Augustijnse gedachtengoed is dan ook gekenmerkt door een rijk palet aan
verschijningsvormen, met name omwille van de veelkleurigheid van Augustinus’ denken.
Dagvoorzitter is prof. dr. Paul van Geest, Tilburg School of Catholic Theology (TST) en
Katholieke Universiteit Leuven. Voor de inleidingen tekenen prof. dr. Christoph Burger, Vrije
Universiteit Amsterdam en prof. dr. Wim François en prof. dr. Mathijs Lamberigts, beiden
verbonden aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Programma

14:00 uurDe mogelijk gemaakte verdiensten van dr. Martijn Schrama OSA,
prof. dr. Paul van Geest
14:15 uurAangewezen op Gods genade. Gregorius van Rimini en Hugolinus van Orvieto aan de universiteit Parijs (rond 1340),
prof. dr. Christof Burger
14:40 uurRuard Tapper, augustino-thomisme en katholiek herstel in het zestiende eeuwse Leuven,
prof. dr. Wim François
15:15 uurDe genade doet wel iets met een mens. De augustijn Seripando en het concilie van Trente,
prof. dr. Mathijs Lamberigts
16:00 uurEen eerste reactie van dr. Martijn Schrama o.s.a.
16:15 uurPresentatie van de nieuwe locus van de website van het Augustijns Instituut,
drs. Ingrid van Neer-Bruggink en drs. Nico de Groot (TST)
16:25 uurAfsluiting en receptie. Na afloop van de presentatie zal het boek te koop zijn.


Praktische informatie

Wanneer: 9 oktober 2021, 14.00-16.30 uur. Inloop vanaf 13.30 uur.
Locatie: Auditorium Museum Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38, 3512 PH Utrecht

Toegang is gratis, aanmelding kan via www.tiu.nl/schrama Voor nadere informatie kunt u mailen naar a.a.m.smeets@uvt.nl