Augustinusdag 2021 – Bernard Bruning

Augustinusdag 2021 – Bernard Bruning

Zaterdag 20 november 2021 speelden we de 4 voordrachten onder het thema Eenheid in een verdeelde wereld voor het eerst af op ons YouTube kanaal.

Barnard Bruning beet de spits af. Hij heeft het begrip eenheid , of unitas, bij Augustinus al vele jaren bestudeerd en hij maakt hier inzichtelijk wat eenheid in de veelheid voor Augustinus betekent.