De Zwartzusters houden u op de hoogte

De Zwartzusters houden u op de hoogte

In augustus zijn de Zwartzusters van Bethel gestart met een digitale nieuwsbrief waarin ze wie dat wenst op de hoogte houden van de projecten van de Zwartzusters, en van de vele initiatieven van COMPAZ. In deze eerste nieuwsbrief vertellen ze over hun medezusters in Brazilië, waar de coronacrisis zwaar heeeft toegeslagen.

De zwartzusters delen er voedselpaketten uit, bezoeken mensen in overstroomde gebieden, zetten een solidariteitsactie op om mee het gebrek aan zuurstofflessen te lenigen en nemen de pastorale noden van hun communidades ter harte. Indien u deze projecten financieel wil steunen, dan kan dit. U vindt de nodige informatie in de eerste digitale nieuwsbrief.

Podcasts

U vindt in deze nieuwsbrief ook informatie over de reeks podcasts die ze zijn gestart. Ze gebruiken oude archieven die worden opengesteld om het leven en werken van religieuzen die leven volgens de regel van Augustinus aan het licht te brengen. Op stap in het Brugge van weleer.

Leesgroepjes en meer…

In september starten ook de maandelijkse leesgroepen waar in groep het boek Zorg voor de ziel. Augustinus inspireert van Gabriël Quicke wordt gelezen. Er wordt ook gestart met een Bijbelleesgroep Data en informatie over de inschrijving vindt u in de Nieuwsbrief. U wordt ook uitgenodigd deel te nemen aan de biddende kring rond de intenties van COMPAZ. Op zaterdag 18 december gaan we met Augustinus op weg naar Kerstmis rond het thema: Van ontmoeting naar gastvrijheid toegelicht door Priester Gabriël Quicke. En u leest over het reilen en zeilen van de studenten die wonen bij de Zwartzusters van Bethel.

Schrijf u in om de Nieuwsbrief van de Zwartzusters van Bethel en COMPAZ te ontvangen!