Augustinusdag 2021 – Bernard ten Hove

Zaterdag 20 november 2021 speelden we de 4 voordrachten onder het thema Eenheid in een verdeelde wereld voor het eerst af op ons YouTube kanaal.

Barnard ten Hove doctoreerde in 2020 aan de Vrije Universiteit van Amsterdam op basis van zijn proefschrift ”Koren en kaf op de dorsvloer. De kerk in het licht van het laatste oordeel”. Hij legt voor ons de link van Augustinus ideeën over eenheid en verdeeldheid met zijn ervaringen als dominee, én met zijn doctoraatsonderzoek. Bernard ten Hove was de tweede spreker op zaterdag.

Augustinusdag 2021 – Bernard Bruning

Zaterdag 20 november 2021 speelden we de 4 voordrachten onder het thema Eenheid in een verdeelde wereld voor het eerst af op ons YouTube kanaal.

Barnard Bruning beet de spits af. Hij heeft het begrip eenheid , of unitas, bij Augustinus al vele jaren bestudeerd en hij maakt hier inzichtelijk wat eenheid in de veelheid voor Augustinus betekent.