Schrijf me en ik stuur je antwoord

Schrijf me en ik stuur je antwoord. Acht brieven [Epistulae 29 en 132-138] / Aurelius Augustinus; vertaald, ingeleid en van aant. voorzien door Arie Akkermans en Hans van Reisen, m.m.v. Vincent Hunink. – Damon, 2021. – ISBN, EAN: 9789463403009 . Hardcover, 128 p. € 15,90

Van Aurelius Augustinus (354-430) zijn ruim 300 brieven bewaard gebleven. Daarmee is Augustinus’ briefwisseling een van de belangrijkste van de laatantieke cultuur.

Deze uitgave bevat acht brieven. Zes ervan zijn van Augustinus, twee brieven heeft hij ontvangen van hoge bestuurders in het Romeinse rijk. De brieven zijn verschillend in lengte en sfeer. Maar in alle brieven gaat het om belangrijke onderwerpen van het christelijke geloof en van de samenleving. Met een bevriende bisschop probeert Augustinus het vaak bovenmatige alcoholgebruik bij de bevolking aan banden te leggen. En in brieven aan vertegenwoordigers van het Romeins bestuur in Noord-Afrika zet hij zich later als bisschop in voor reclasseringshulp aan zware misdadigers en ageert hij tegen marteling en doodstraf. In twee langere brieven staat hij uitvoerig stil bij het hoe en waarom van Gods menswording en bij de vraag hoe publieke overheidsdienaren zich moeten hoeden voor corruptie ter wille van hun dienstbaarheid aan rechtvaardige vrede. 

Deze acht brieven zijn voor het eerst in het Nederlands vertaald. 

Arie Akkermans (1924-2020) was priester en classicus. Hij doceerde klassieke talen in het middelbaar onderwijs.
Vincent Hunink is universitair docent Latijn en Vroegchristelijk Latijn aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Hans van Reisen is studiesecretaris aan het Augustijns Instituut.

INHOUD 

Inleiding

Brief 29
Brief 132
Brief 133
Brief 134
Brief 135
Brief 136
Brief 137
Brief 138 

In Memoriam Petrus Cornelius Mayer OSA

We received the news that in Germany on March 8 2021, fr. Petrus Cornelius Mayer passed away. One day short of his 92st birthday.

From the many run to the one, collect what has been scattered together into one, flow together, secure yourself, stay with the one; don’t go after the many.That’s where true happiness lies. (S. 96,6)

Born March 9, 1929 in Budapest, Hungary, he fled his country in 1946 with his family and they settled in Germany where he entered the augustinian order as a novice in 1949. In Würzburg he studies Theology, and received his doctorate in 1963. He became a Professor at the Justus Liebig University of Giessen. His immense work in the field of research on Augustine earned him an Honorary Doctorate at the University of Villanova in 1988.

His first big feat in the field of Augustine Research was the Corpus Augustinianum Gissense (CAG)which consists of the body of works of Augustine in Latin. First on CD-Rom, then as an online resource. In 1979 he started another ‘life’s work’ : the Augustinus-Lexikon. He bundled keywords from the works and doctrine and life of Augustine and assembled experts in the field to write articles about these lemmata. Once retired from the univirsity in 1995, he took this project to the Zentrum für Augustinus-Forschung, where he tirelessly worked to complete the job untill his health prohibited it in 2017.

Unfortunately, p. Petrus Mayer will not see his Augustinus-Lexikon complete – the plan is for that to happen in the summer of 2021.

Onderzoekers Vertellen

Op ons Nederlandstalig YouTube kanaal zijn we gestart met een reeks Onderzoekers Vertellen. Het is onze bedoeling om onderzoekers een platform te bieden om aan een breed publiek te vertellen waar ze aan werken.

Fabio Della Schiava vertelt – in het Nederlands – in een kort filmpje over zijn onderzoek naar de receptie (het gebruik en de interpretatie) van Augustinus’ De civitate Dei (De stad van God) door geleerden in de 15e eeuw.

Researchers Relate

On our English YouTube channel we started a series under the name Researchers Relate where a researcher explains his current research in a short video. We kick the series off with Fabio Della Schiava. He is particularly interested in the reception of Augustine’s De civitate Dei in the XV century.