Augustinusdag 2021 – Bernard ten Hove

Zaterdag 20 november 2021 speelden we de 4 voordrachten onder het thema Eenheid in een verdeelde wereld voor het eerst af op ons YouTube kanaal.

Barnard ten Hove doctoreerde in 2020 aan de Vrije Universiteit van Amsterdam op basis van zijn proefschrift ”Koren en kaf op de dorsvloer. De kerk in het licht van het laatste oordeel”. Hij legt voor ons de link van Augustinus ideeën over eenheid en verdeeldheid met zijn ervaringen als dominee, én met zijn doctoraatsonderzoek. Bernard ten Hove was de tweede spreker op zaterdag.

De Zwartzusters houden u op de hoogte

In augustus zijn de Zwartzusters van Bethel gestart met een digitale nieuwsbrief waarin ze wie dat wenst op de hoogte houden van de projecten van de Zwartzusters, en van de vele initiatieven van COMPAZ. In deze eerste nieuwsbrief vertellen ze over hun medezusters in Brazilië, waar de coronacrisis zwaar heeeft toegeslagen.

De zwartzusters delen er voedselpaketten uit, bezoeken mensen in overstroomde gebieden, zetten een solidariteitsactie op om mee het gebrek aan zuurstofflessen te lenigen en nemen de pastorale noden van hun communidades ter harte. Indien u deze projecten financieel wil steunen, dan kan dit. U vindt de nodige informatie in de eerste digitale nieuwsbrief.

Podcasts

U vindt in deze nieuwsbrief ook informatie over de reeks podcasts die ze zijn gestart. Ze gebruiken oude archieven die worden opengesteld om het leven en werken van religieuzen die leven volgens de regel van Augustinus aan het licht te brengen. Op stap in het Brugge van weleer.

Leesgroepjes en meer…

In september starten ook de maandelijkse leesgroepen waar in groep het boek Zorg voor de ziel. Augustinus inspireert van Gabriël Quicke wordt gelezen. Er wordt ook gestart met een Bijbelleesgroep Data en informatie over de inschrijving vindt u in de Nieuwsbrief. U wordt ook uitgenodigd deel te nemen aan de biddende kring rond de intenties van COMPAZ. Op zaterdag 18 december gaan we met Augustinus op weg naar Kerstmis rond het thema: Van ontmoeting naar gastvrijheid toegelicht door Priester Gabriël Quicke. En u leest over het reilen en zeilen van de studenten die wonen bij de Zwartzusters van Bethel.

Schrijf u in om de Nieuwsbrief van de Zwartzusters van Bethel en COMPAZ te ontvangen!

Martijn Schrama osa, In navolging van Augustinus

Boekpresentatie op 9 oktober 2021, Auditorium Museum Catharijneconvent

Het nieuwe boek van dr. Martijn Schrama o.s.a. In navolging van Augustinus schildert een portret
van de theologie van de Augustijnenschool.

Vanaf het ontstaan in de 13e eeuw is er binnen de Orde der Augustijnen sprake van een
herkenbaar profiel van theologische reflectie. Geïnspireerd door de kerkvader Augustinus, en in
relatie met wisselende historische contexten, zochten generaties Augustijnen in hun theologie
naar een balans tussen leer en beleving: ‘De Augustijnenschool (…) benadrukte in navolging van
Augustinus de innige en onlosmakelijk verbondenheid van God kennen en beminnen en de
integratie van beide, geborgen in het trinitair geheim’, aldus Schrama in de inleiding.

De bundel focust op deze verbondenheid tussen denken en doen, van kennen en willen. Het is
een persoonlijk boek. Al schrijvende werd het Schrama duidelijk dat ‘de arbeid aan deze bundel
ook een vorm was van afscheid nemen’ en ‘een dankbaar gedenken van het spirituele milieu’
waar hij al een mensenleven lang deel van uitmaakt en door gevormd en geïnspireerd wordt.

Het Augustijnse gedachtengoed is dan ook gekenmerkt door een rijk palet aan
verschijningsvormen, met name omwille van de veelkleurigheid van Augustinus’ denken.
Dagvoorzitter is prof. dr. Paul van Geest, Tilburg School of Catholic Theology (TST) en
Katholieke Universiteit Leuven. Voor de inleidingen tekenen prof. dr. Christoph Burger, Vrije
Universiteit Amsterdam en prof. dr. Wim François en prof. dr. Mathijs Lamberigts, beiden
verbonden aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Programma

14:00 uurDe mogelijk gemaakte verdiensten van dr. Martijn Schrama OSA,
prof. dr. Paul van Geest
14:15 uurAangewezen op Gods genade. Gregorius van Rimini en Hugolinus van Orvieto aan de universiteit Parijs (rond 1340),
prof. dr. Christof Burger
14:40 uurRuard Tapper, augustino-thomisme en katholiek herstel in het zestiende eeuwse Leuven,
prof. dr. Wim François
15:15 uurDe genade doet wel iets met een mens. De augustijn Seripando en het concilie van Trente,
prof. dr. Mathijs Lamberigts
16:00 uurEen eerste reactie van dr. Martijn Schrama o.s.a.
16:15 uurPresentatie van de nieuwe locus van de website van het Augustijns Instituut,
drs. Ingrid van Neer-Bruggink en drs. Nico de Groot (TST)
16:25 uurAfsluiting en receptie. Na afloop van de presentatie zal het boek te koop zijn.


Praktische informatie

Wanneer: 9 oktober 2021, 14.00-16.30 uur. Inloop vanaf 13.30 uur.
Locatie: Auditorium Museum Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38, 3512 PH Utrecht

Toegang is gratis, aanmelding kan via www.tiu.nl/schrama Voor nadere informatie kunt u mailen naar a.a.m.smeets@uvt.nl

Ambrosius-congres 10 juni – 12 juni

Vandaag 10 juni om 14:00 start het Ambrosius-congres in Apeldoorn. Dit congres is het resultaat van de inhoudelijke samenwerking tussen de KU-Leuven en de TUA te Apeldoorn. De organisatie wordt geregeld door de Stichting Bijbeluitleg Vroege Kerk, die op 8 juni 12,5 jaar hoopt te bestaan. Dit congres staat daarom ook in het kader van een jubileum. In totaal worden er 18 lezingen gehouden.

Fysieke deelname is slechts mogelijk voor een beperkt aantal mensen, maar u kunt digitaal deelnemen door een gift aan de Stichting Bijbeluitleg Vroege Kerk. Wanneer u 25 euro stort/schenkt aan de Stichting Bijbeluitleg Vroege Kerk kunr u via een link die alle lezingen volgen. Het rekeningnummer van de Stichting is: NL75 RABO 0148154468. Uw gift is fiscaal aftrekbaar. Vermeld: Gift voor Ambrosius-congres (ook bij fysieke deelname). De link voor de deelname aan het congres vindt u op de website van de stichting.

Programma (een gedetailleerd programma vindt u hier) :

10 juni: 14:00 — openingslezing boor prof. dr. A. Baars. Daarna komt de Schriftuitleg van Ambrosius aan de orde, alsook de Hymnen van Ambrosius. Sprekers zijn o.m. Prof. B. Zuiddam, prof. G. Partoens en prof. M.A. van Willigen.

11 juni 2021 : 9:15 — Het leerstuk van de erfzonde wordt belicht door prof. M. Lamberigts en prof. A. Dupont. Prof. R. Roukema en prof. M. Smalbrugge gaan o.m. in op Ambrosius’ brief over Micha en de neoplatoonse invloed van Ambrosius op Augustinus. ‘s Middags vanaf 16.45 komt onder meer Ambrosius’ visie op het Joodse volk aan de orde.

12 juni 2021: 9:15 — prof. G. Rouwhorst bespreekt enkele aspecten van de liturgie van Ambrosius in de receptie van de latere tijd. De receptie van Ambrosius in de middeleeuwen zal worden belicht door dr. S. Boodts. Dr. A. Smeets, prof. A. Dupont en prof. M.A. van WIlligen zullen een terugblik en vooruitblik geven op het Ambrosius-onderzoek.

‘The Passions in the Platonic Tradition, Patristics and Late Antiquity’.

In an effort to explore the effects of the pandemic the aim of the Symposium on April 19 and 20, 2021 was to study emotional responses in the following three moments in the unfolding of (de)confinement: (1) undergoing forceful separation at the outbreak of the pandemic, (2) experiencing loss during the pandemic and (3) embracing change and reimagining a life after the pandemic. Some questions open to discussion included, how do emotions in these stages affect corporeality, community, lived experience, identity and religious practice?

Anthony Dupont concluded the Symposium with his lecture entitled ‘Augustine’s Tears: a Plea for the Virtue of Honesty”

  • Proceedings of the symposium will appear as The Passions in the Platonic Tradition, Patristics and Late Antiquity in VOX PATRUM vol. 81, March 2022 [Editor: Marcin R. Wysocki (John Paul II Catholic University of Lublin), Guest Editor: Pablo Irizar (McGill University)]

Lessen voor de 21ste eeuw

Prof. Dr. Anthony Dupont heeft op 15 februari 2021 een les verzorgd in de reeks Lessen voor de 21ste eeuw van de KU Leuven. Vanwege de pandemie is de les (net als de andere lessen binnen deze reks online te bekijken. Zijn lezing heeft de titel Augustinus van Hippo: heilige onder een bestofte stolp of …? En dit is precies wat we met de Augustinusdag elk jaar ook exploreren: Augustinus een man uit het verleden, of heeft hij ons vandaag nog iets te vertellen?

Hier is zijn lezing te bekijken. Het is een pagina met alle lezingen van dit academiejaar, en u moet even naar beneden scrollen om de lezing van 15 februari te vinden.

Augustijnendag 2020 terug te bekijken op YouTube

Op vrijdag 13 november organiseerde DomusDela in Eindhoven van 14:00-15:30 haar jaarlijkse Augustijnendag met als titel

Houvast. Hoe verhouden we ons tot onheil van buiten?

 Het afgelopen half jaar werd onze wereld beheerst door het coronavirus. Veel mensen zijn besmet of zijn bang om besmet te raken. Het raakt de vraag hoe we ons verhouden tot van buiten komend onheil. Waar kunnen we onze hoop nog op vestigen? Tijdens de Augustijnendag geven Gerard Rooijakkers, cultuurhistoricus, en Ingrid van Neer-Bruggink, classica en verbonden aan het Augustijns Instituut, hun visie op deze vragen. 

Gerard Rooijakkers: “Om houvast te krijgen op existentiële bedreigingen treedt een mechanisme in werking waarbij de verantwoordelijkheid wordt gelegd bij een persoon of groep die als een zondebok de schuld op zich moet nemen. Toeval bestaat niet in dat zondebok-perspectief waarbij het heil wordt ondermijnd in samenzweringen en complottheorieën. Zie hier op een vrijdag de dertiende de wereld waarin we leven.”

Ingrid van Neer-Bruggink: “‘Een vriend is de helft van je ziel’. Echte vrienden zijn voor Augustinus even belangrijk als gezondheid. Voor vrienden doen we ons best. Vrienden bieden houvast in moeilijke tijden. Hoe kan dat? Augustinus ontdekt dat het eigenlijk Gods liefde is die dat doet in ons.”

Een muzikaal intermezzo werd verzorgd door het Strijps Kamerkoor met ‘Earth Song’ onder leiding van dirigent Wilko Brouwers. Muziek, de meest vluchtige van alle kunsten, biedt wonderlijk genoeg aan velen houvast. 

U kunt de dag integraal bekijken op YouTube.

Merry Christmas and a Happy 2021

The Augustinian Historical Institute wishes you a merry Christmas, which perhaps more than ever will be a time of reflection on the immense value of friendship, togetherness, and the importance of physical contact in our digital age. We also wish you the strength to be able to cope with all the current restrictions in the new year, knowing that there will come an end to it. For some inspirational quotes of Augustine’s thoughts on friendship, click >>here<<

Please note that we will open our doors again on Tuesday, the 5th of January.

© Leo Coppens

Inaugurale rede van prof. dr. Anthony Dupont

Op woensdag 16 december om 15 uur houden twee hoofddocenten hun inaugurale redes online vanuit de Promotiezaal van de Universiteitshal in de Naamsestraat te Leuven. En een daarvan is medewerker van ons eigen instituut, Anthony Dupont. Hij nodigt u van harte uit om ‘te komen’ luisteren!

De lezingen zullen hier worden gestreamd.

prof. dr. Hector Patmore, hoofddocent Bijbelwetenschappen:
De onuitputtelijke tekst: Bijbelse interpretatie in de oudheid /
The Inexhaustible Text: Biblical Interpretation in Antiquity

prof. dr. Anthony Dupont, hoofddocent Christelijke Oudheid
‘Hou de Kerk in het midden’: Kerk, samenleving en Christus in Augustinus van Hippo /
‘Keep the Church in the Middle’: Church, Society, and Christ According to Augustine of Hippo